تاریخ در نقاشی

تاریخ در نقاشی
بودا در بامیان
UPLOADED ON: 2017-05-29 02:04:28.0
SOURCE: نت
LIBRARIES: || Mustafa Omarzai || مصطفی عمرزی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید