مسجد پغمان

مسجد پغمان
مسجد پغمان که در سالهای ۱۹۷۰ توسط اعلیحضرت ظاهرشاه بنا شد. Mosque of Paghman (Afghanistan 1970s), built by King Zahir Khan
UPLOADED ON: 07-November-2013
SOURCE: فیسبوک
LIBRARIES: || Haji Mohammad Rahat || حاجی محمد راحت ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید