در حاشیه ی توهین به کرزی
(سیاست)
مصطفی «عمرزی»

تا حصار پنتاگون
(حکایت و قصه)
مصطفی «عمرزی»

انحصارگرایان در حصار دشواری
(سیاست)
مصطفی «عمرزی»

چهار یادواره
(مردم)
مصطفی «عمرزی»

مساله، فقط پاکستانی نیست
(سیاست)
مصطفی «عمرزی»