څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

دوست دارم اين وطن را


دوست دارم اين وطن را
دوست دارم اين وطن را
دوست دارم سنگ اورا، كوه او را
دوست دارم قلب خودرا، خانهٔ اندوه او را
***
دوست دارم اين وطن را
خاك او را
ابر هاى مست و هيبتناک او را
رود هاى ياغى و بيباک او را
بر فراز كوهساران آسمان پاک او را
***
دوست دارم اين وطن را
لانهٔ ويران او را
خانهٔ دهقان او را
در بر آزاده كوهستان٬ صداى هى هى چوپان اورا
بهمن و توفان او را
غرش و عصيان او را
***
دوست دارم اين وطن را
آمو و مرغاب او را
باد او را، ابر او را، آب او را
رستخيز موج از خود رفته و گرداب او را
دشتهاى خشک و گرما كشته و بى آب او را
***
دوست دارم اين وطن را
لحظه هاى ننگ او را
چهره خشميدهٔ آژنگ او را
صلح او را جنگ او را
سرگذشت زندهٔ جاويد و با فرهنگ او را
***
دوست دارم اين وطن را
باز گردون تاز او را
در نبرد قهر و توفان آيت اعجاز او را
بر فراز دور دست آسمان پرواز او را
بال بى آواز او را
***
دوست دارم اين وطن را
ظلمت شبهاى او را
در نبرد زنده گانى جادهٔ غمهاى او را
خلق بى همتاى او را
در افقهاى زمان استارهٔ فرداى او را
رزم او را، فتح او را، آيندهٔ زيباى او را
زینب نیک بین

از کتابخانۀ:

زینب نیک بین

نویسنده:

سليمان لايق| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us