څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

رسانه های کنونی افغانی


رسانه های کنونی افغانی

(معرفی کتاب)

مصطفی «عمرزی»

بهترین گونه ی کار رسانه یی در زمینه ای شکل می گیرد که بنیان تاریخی داشته باشد. گذار از قرن نوزده و تحولات اوایل قرن بیست، بنیان رسانه های معاصر افغانستان را گذاشتند.

تا پایان نخستین جمهوریت (1357)، هرچند تنوع آزادی و قیود، نوسان مسیر رسانه ها می شود، اما چند دهه تجربه ی کاری که بسیار ایدیالوژیک نشد، رسانه های افغانستان را که بیشترمطبوع بودند در حالی معرفی می کند که شفافیت مالی و رسالت کاری، دو اصل مهم در شناخت آن ها به شمار رفته اند.

پس از کودتای 7 ثور سال 1357 الی پایان امارت اسلامی طالبان، تضاد و تناقض در دامان انحصار دولتی، سیمای رسانه های افغانی را در انواعی معرفی می کنند که اگر مسوولیت در برابر تمامیت ارضی و منافع ملی تبارز می کرد، پس از قرائت فلتر شده ی ایدیالوژیک بود. بنابراین، مسیری که رسانه های افغانستان را باید در راستای منافع مردم آشکار می کرد، انحنا می یابد. کمیت رسانه های افغانی پس از حاکمیت طالبان، اگر کیفیت را زیر سوال می برند، انقطاع تجربیاتی بود که می بایست ایدیالوژیک نمی شدند.

بازار گرم درآمد های نامشروع که تا حراج ارزش های ملی افغانستان به نام آزاد توجیه می شود، در بیش از یک دهه ای که گذشت، ما را با بُرجی معرفی کرد که اگر کاهش حضور مالی جامعه ی جهانی نبود، حداقل در رقابت صعود از برج خلیفه در دوبی، موردی می داشتیم تا در کتاب «گینز» ثبت شود.

برای بررسی، تفکیک و ماهیت رسانه هایی افغانی، کار هایی شده اند که هرچند در مقوله ی کمیت و کیفیت ردیف می شوند، اما ازدیاد منابع کتابی دور دیگر کار رسانه یی در افغانستان (ریاست حامد کرزی) که بسیار متاثر از انحصار و ایدیالوژیک نیست، ضروری می باشد؛ زیرا نوعیت و کیفیت کار این پدیده ی موثر (رسانه) در ایجاد ذهنیت های مختلف، نقش بنیادین دارد.

یادآوری:

ناشر کتاب «رسانه های کنونی افغانی»: تحریک ملی افغانستان.

محل پخش: دفتر مرکزی «تحریک ملی افغانستان»؛ واقع شبکه ی جهانی رادیو و تلویزیون ژوندون، در مسیر جاده ی بنایی-گمرگ،کابل.

مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

مصطفی «عمرزی»| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us