څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ساختار هندسی شعر پشتو


ساختار هندسی شعر پشتو
(معرفی کتاب)
مصطفی «عمرزی»

کتاب «ساختار هندسی شعر پشتو»، طرح جالبی بود که در دهه ی هفتاد شمسی، نوبت نشر این کتاب را به چند مراتبه رسانید و با برگردان دری آن، اینک در نوبت هفتم منتشر می شود. مولف کتاب با ارایه ی این طرح مدعا ندارد، بل پیرامون فهم انبوه شعر که آفرینش های زیادی را در زبان پشتو، همانند دری معرفی می کند، برای محصلان و مشتاقانی که طبقات تعاریف، اصطلاحات و نام ها را برای فهم انواع شعر کسل کننده می دانند، کمک می کند با شاخصه ی هندسی، شناخت شعر را تسهیل بخشند؛ که ضمیمه ی طرح تجربی- پیشنهادی کتاب، انواع شعر پشتو نیز معرفی می شوند.
ضمایم معرفی انواع شعر پشتو در این کتاب، برای کسانی که دنبال فهم مقولات علمی- نصابی نیستند، فرصت می دهند با شناخت شعر پشتو، به ویژه قالب هایی که مخصوص زبان پشتو اند، خامه ی خویش را با آگاهی از آن ها بیازمایند.
«لندی» یا گونه ای از شعر پشتو که در انتقال مفاهیم با بدنه ی کوچک، حتی در مجامع علمی، شهرت جهانی دارد، تجربه ی خوبی در زبان دری نیز خواهد بود تا پدیده ی شعر را که ضمیمه ی بزرگ- حتی فراتر از نیاز- فرهنگ ماست، برای انتقال مفاهیم، تنوع بخشیم.
ناشر کتاب «ساختار هندسی شعر پشتو»: دانش خپرندويه ټولنه (انجمن نشر دانش)
محل پخش و فروش کتاب «ساختار هندسی شعر پشتو»: کتاب فروشی دانش؛ رو به روی شرکت رحیم گردیزی، جاده ی ده افغانان- دهن باغ، کابل.


مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

مصطفی «عمرزی»| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us