څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

همپذيري به معنی معامله و سازش


همپذيري به معنی معامله و سازش

مصطفی عمرزی

در سلسله ي این مقالات، روشنگری بر شعار ها و مدعای طرف مقابل، زماني كه معنی می یابند، خالي از مفاد نخواهد بود. اكنون به خوبي آگاهیم كه در چه زماني مليگرا مي شوند و در چه زماني از ارزش هاي اسلامي و فرهنگي، سوء استفاده مي كند. بخش ديگر دست آويز عدو به گونه ای شعاری، انساني و اخلاقي می شود که گویی قاتلي را در منبر تذكار پرهيز از قتل، مشاهده كنيد.

خوشبختانه باور هایی كه باعث بسط قومگرايي شوند، هنوز افغانستان ما را در سطح توده ها آلوده نكرده اند. هرازگاهی كه مردم افغانستان، فرصت يافته اند، به نفع وحدت و همگرايي، راي داده اند.

انتخابات 1393 افغانستان، حتي در حد جريان هاي ستيزه جوي قومي، باوجود محسوس بودن حفظ منافع بعضی، تيم هاي دو رقيب عمده (اشرف غني و عبدالله) را انباشته از طرف هایي نیز کردند كه واقعيت سخنان ما را ثابت مي كنند. بخشي از پشتون ستيز ها با دكتور احمدزي و بخشي از اقليت ستيز ها با داكتر عبدالله همراه شدند؛ اما دقت در مواردي، محتواي بحث ما را به بي راهه نخواهد كشاند كه تبیین بررسي ادعاي مخالفان پشتون هاست.

توجه داشته باشيد كه در جريان بيش از سي سال، هرازگاهي كه ناگزير از اتحاد، نشست و يا تفاهم با جريان هاي غير پشتون بوده ايم، ظاهر مساله، سيمايی از منافع ملي، رعايت ارزش هاي اسلامي و فرهنگي بوده است، اما واقعيت قضيه، زماني آشكار مي شود كه حضور بي قاعده، بي رويه، زياده و توام با ناهنجاري ها، معضلات ما را بيشتر کرده اند.

ما زماني به مرحله ي حاد مي رسيم كه مشاهده مي كنيم، طرف در جو پُر تشنج، حقوق قومی خود ما را نيز تلف کرده است. آنان اصرار مي روزند این ضایعات را به نام ديموكراسي، برادري و «بايد ها»، توجيه كنيم.

اصلاحات و همگرايي، همپذيري و مليگرايي هايی از نوع غير پشتوني كه همواره از آدرس جريان هاي سياسي، تنظيمي و حزبي اقليت ها مطرح مي شوند، از قوم ما، از بزرگان ما و تمام پشتون ها با اغماض و زير سايه ي خارجي- چون بدون خارجي ناممكن است- مي خواهند به زيان خود (پشتون ها) و بدون برآوردن خواسته ها و حقوق بر حق مردم ما كه بزرگ ترين قربانيان تجاوز شوروي، جنگ هاي تنظيمي و حضور نظامي خارجي- براي جنگ در مناطق پشتون نشين اند- در انواع حكومت هاي معامله يي و ائتلافي چشم پوشی کنیم و بدتر از همه، باید به اين همه بي انصافي، حق تلفي و زياده خواهي هاي بي جا، مُهر تاييد دایمی بزنيم.

محتواي ادبياتي كه جناح هاي غير پشتون به ويژه در هنگام تجاوز شوروي از آدرس پرچمي و ستمي و در حاكميت تنظيمي از آدرس تنظيم هاي حاكم و بالاخره در حاكميت رييس جمهور كرزي با دست آويز ديموكراسي، تكيه بر بيگانه و استفاده از ضعف هاي همتباران ما تحويل مي دهند، چيزي جز تحميل خواسته هاي بي جا و غير عادلانه نیستند. این اغراض در موقفي گفته مي شوند كه تضاد آشكار در برابر عدالت اجتماعي اند.

مخالفان با چشم پوشي بر واقعيت هاي افغانستان و حضور تعيين كننده ي پشتون ها در تمام عرصه هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي از ما مي خواهند بر اجحافی چشم پوشی کنیم که بی شباهت به دستاني نیست كه براي خوردن لقمه هاي بالاتر از ظرفیت نگه داشته اند و توقع دارند به حد آلوده گی ناديده بگيريم.

همپذيري، همگرايي، مليگرايي و رعايت ارزش هاي بزرگ اسلامی، جزو فرهنگ ماست. كسي بخواهد یا نخواهد، به آن ها باور داریم، اما اگر قرار باشد روند تفاهم، بر اساس اغراض، یعنی همپذيري و همگرايي، معنی معامله و سازش شود، مردم ما دچار زیان هایی شده اند که دیگر خیلی نادرست است از بابت قلم رایگان، تفاهم کنند.

جامعه ي پشتون ها با آسيب هايی كه ديده است و اين آسيب ها در صورت حاد شدن، مي توانند به معضلات منطقه يي و فرا منطقه يي مبدل شوند، نیاز دارد مردم ما براي تامين ضروریات و حقوق بر حق خويش، بيش از هرچيزي از معامله بالاي سرنوشت و حقوق خود، پرهيز كنند.

ديگر نباید هيچ پذيرش و گرايشي را که به نام همپذيرش و همگرايي، زمینه ی قمار بر هستي و حقوق مردم ما می شود، اجازه دهیم در تجربه ی ائتلاف ها و اتحاد ها، به معنی معامله و سازش شوند.

مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

مصطفی «عمرزی»| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us