څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

شور و غوغا در میان موانع سمنتی


شور و غوغا در ميان موانع سمنتي

مصطفی عمرزی

هجوم امريكاييان و سقوط امارت اسلامی، عدم توازن را به نفع مخالفان طالبان تا عمق لايه هاي اجتماع كشاند. در آن جا هایي كه مخالفان دولت با تكيه بر نيرو هاي امريكايي، فرصت يافته بودند، حال و هوا، سواي آن چه نبود كه در گذشته ي افغانستان با وجود عبور از تمام بحران ها، طبيعي مي نمود.

مخالفان طالبان در اين شانس عظيم (هجوم امريكاييان)، تمام خواسته ها و آرزو هاي خود را تجربه كردند؛ اما سهم آنان براي غضب، تاراج و سوء استفاده هاي عظيم مالي، حاكميت كرزي را با سيستم ائتلافي آن تا آخرين روز آسيب زد. بدتر از همه، چنان ميراثي برجا گذاشته اند كه نظام اداري افغانستان را تا ساليان زيادی در گرو بقاياي تنظيم ها، تضمين می كند. اين تراژيدي كه به گونه ي غير متوازن و يك جانبه، حقوق بعضی اقوام را نقض كرد، در حاكميت قبلی نیز اسناد زياد دارد و هرگز پوشيده نخواهد ماند؛ اما آن چه در اين نگارش مي آيد، اشاره بر بُعدي ست كه چه گونه مخالفان طالبان با گونه اي از ذهنيت هاي قومي با تحریف تاريخ، تلاش هاي عظيم كردند تا انحصار قومي به نفع گروهک ها و مناطق را توجيه كنند. اين توجيه با پشتوانه ي براهين و آن چه آن را مبارزه براي عدالت اجتماعي نام نهاده بودند، بيشتر از همه، دنبال پشتون هاي افغانستان مي افتد تا ضمن سمت و سو بخشيدن به اتحاد جهاني عليه طالبان، از اين رويكرد براي سركوبي و ستم بر ما، استفاده ها کنند.

گزیده هایی از ترجمه ي كتاب خانم كتي گنن (ژورناليست و افغانستان شناس دنمارکی) را در كتاب «اسنادي از سال هاي خون و خيانت جهادي» خوانده ام و بر خود پيچيده ام كه بر اثر تجربه ي ديگر مواجهه با جامعه ي جهاني، چه گونه ميراث شوم ستميان و پرچمياني كه با سربازان شوروي به مناطق پشتون نشين مي رفتند و به بهانه ي مجاهدين، روسان را فريب مي دادند تا با حملات و وحشيگري ها، زيان های مالی و جاني عظيم را بر مردم بي گناه ما وارد كنند، به هزاران دوسيه ي خيانت ملي و نقض حقوق بشري افزوده اند که باید بررسي شوند.

چناني كه سيستم اداري افغانستان زير فشار معامله و تحميل، ستم عظيم را بر مردم افغانستان وارد كرد، پشتون ها را تا زماني كه كساني از خبره گان و بزرگان آنان مجال يافتند مقداری روابط گسسته با تبار ما را ترميم كنند، درست همانند تجاوز روسان، آسيب رسانده است.

ادارات قبلی و کنونی با این همه فرو رفت در لجن حاكميت هاي معامله يي، هرگز نتوانسته اند به جفا هايی كه بر قوم ما رفته اند، پاسخ بگويند.

كتاب خانم گنن كه بايد به زودي ترجمه شود (I is for infidel)، پرده از جنایاتی برداشته است كه چشم پوشي بر آن ها، هرگز موجه نیست.

مقامات ناتو و دوستان خارجي تاييد كرده اند ده ها حمله و هجوم بر مناطق پشتون نشين را كه بعداً ثابت مي شدند همه نادرست و اشتباه بودند، بر اثر سفارش شماري از مخالفان طالبان كه اينك متحد نیرو های بین المللی شمرده می شوند، انجام داده اند. اين و نمونه هاي ديگر، مارا ملزم مي سازند در كنار اميدواري به آوردن نظام جديد، اصلاحات را با تمام آگاهي بر مسایل، پي گيري كنيم.

حاكميت رييس جمهور كرزي با وجود تلاش هاي نيك او براي احتراز از درگیری جناح ها و تضعيف حلقه هایي كه به نام اپوزيسيون مي ساختند و بالاخره گرايش ملي براي توجه به مردم عادي كه زمينه هاي كوچكي براي غير وابسته گان را نیز فراهم ساخت و هم حفظ توازن در ميان جريان هاي با پيشنيه كه هر آن براي به بحران كشاندن افغانستان، تلاش مي كردند، او را در راس اهرام انتقاد قرار نخواهند داد، اما آن چه در بررسي حاكميت وی خيلي مهم است تهديدات، ستم ها، توهين ها و چشم پوشي ها بر منافع افغانستان، ارزش ها و تاريخ كشور اند كه در تمام آن ها، پشتون ستيزي و حق تلفي بر آنان، اهم شمرده مي شود.

جالب تر از همه، نوعي از تهديد و هياهویي ست كه باز هم از آدرس مخالفان طالبان در چنان محدوده هايی بلند مي شوند كه ديگر نمي شود بحث سُخره و تهديد را با آن ها طنز نساخت.

تمام موضع گيري هايی كه به نام حقوق قومي از چپاول دارايي ها تا كرسي هاي كابينه و دولت، تذكره ي الكترونيك و نفي طالبان و مخالفان مسلح حكومت اتخاذ كرده اند، در حال و هوایي بيان شده اند كه گويي محبوسین مرفع، مبارزه مي كنند.

هرگز نفهميدیم و ندانستیم كه در حاكميت كرزي، صرف نظر از معاملات و موارد سري، كسي ندانسته است يلاني از قماش والي بلخ كه همیشه با استفاده از ضعف ها و فرصت ها، اشکال مصنوعي ديگري براي بحران می سازند، هرگز جرات داشته اند حتي در جغرافياي ولايات خويش، بيرون از احاطه هاي تحفظ شده ی نيرو هاي خارجي و طرفداران شان، كاري انجام دهند؟

تشويق بي كاران و جوانان بي سواد و آواره براي خط و نشان كشيدن در برابر منافع ملي افغانستان، هرگز براي كساني كه گذشته ي حاكميت هاي تنظيمي را به ياد دارند، هراس آور نيست.

ياد ما نرفته است كه مخالفان طالبان، هر يك با انبوه تسليحات در حد قدرت هاي منطقه يي، در برابر طالبان فقط مجهز با كلاشنيكوف و موتر هاي دادسن، نود درصد افغانستان را واگذار كردند. آنان نوميدي را تا روسان و ايرانيان، فرامرزی كرده بودند.

بقاياي تنظيم هايی كه در سيستم اداري افغانستان جا گرفته اند در آن جا هایي كه عصبيت قومي آنان دخيل است، فرصت طلباني بيش نيستند كه مانند پرچميان و ستميان ديروزي از سربازان امريكايي، رنگ می گیرند.

بسيار جاي افسوس است كه تهديدات مخالفان را با بخشش از حقوق تمام اقوام افغانستان، جدي گرفتيم. اگر مديريت كنوني مي توانست موضع ضعيف آنان را با فهم از وزن آنان در برابر شان قرار دهد و آنان را در مواجهه با مخالفان كنوني، هشدار دهد كه تهديد نظام و ترويج فرهنگ ابتذال كه به بهانه ي ديموكراسي و شعار هاي ميان تهي عدالت اجتماعي، انجام مي دهند، بيشتر از همه، خود آنان و آينده ي بقاياي شان را صدمه مي زند، هرگز از رهگذر رواني در عذاب نمی ماندیم كه شماري مجرم با استفاده از فرصت، بخشي از نشرات ميان تهي رسانه هاي صوتي و تصويري و چاپي را براي نمايشات مضحكی احتوا کنند كه از توجيه جنايات خویش تا توهين، تحقير و دامن زدن به موضوعات قومي و تحريف ارزش هاي افغاني و تاريخ افغانستان، در بدترين صورت، در ميان انبوه موانع سمنتي در حالي كه دست به دعايند تا دير زمان زير چتر امريكايي، سوزش گرما و سرماي گذشته هاي خويش را فراموش كنند، در برابر بزرگ ترين قوم افغانستان (پشتون ها)، موضع نگيرند؛ زیرا با آن همه موانع هفت خوان رستم، لمس آنان ناممكن شده است. آنان مانند بخش هايی از سريال هايی اند كه متاسفانه ادامه می یابند و وقت ما را براي شنيدن و ديدن گزافه، هدر مي دهند.

شور و غوغا در ميان موانع سمنتي، از نوع همان تهديدات خيالي اند كه بار ها ما را در توهم آن ها، تار و مار كرده اند، اما و قتي خمار و خلسه ي سستي و خواب زده گي شان شكستند، ناگزيري پذيرفتن حقايقي كه دلخواه شان نيستند بروز می کند.

مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

مصطفی «عمرزی»| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us