څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

اگر تو با وفا بودی عبدالله


اگر تو با وفا بودی فـــــــــراموشم نمیکردی
ز داغ نا امــــــــیدی خانه به دوشم نمیکردی
زعشقت همچو بلـــبل ناله میکردم به گلزارد
تو از تیغ ربان غمـگین و خاموشم نمیکردی
اگر اندر دلت ترک محــــــــبت داشتی پنهان
به ثانی کوره سیماب درجــــــوشم نمیکردی
ز چشم اشک میریزد درون بسترم هرشــب
توای ساقی ازاول مست می نوشم نمیکردی
ز عالمی محبت سربه سحرامیزند « عبدالله»
شهیدنازمیکردی ومدهوشم نمیکردی فهیمه
سیف الله فضل

از کتابخانۀ:

سیف الله فضل

نویسنده:

فهمیه سپهری| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us