څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

وصیت نامه مادر شهید بر فرزندانش


فرزندان با وفایی من ، گشـته بهـشت جای من
گوش کنین این ندای ، من گریه مکن برای من
تو ای صبا ســـــــــــــــلام من، ببر این پیام من
که گوید به فرزندان مـــن، گریه مکن برای من
ای فرزندان من ، دعا کنــــــــــــید به روح من
شهادت شد نصیـــب من ، گریه مکن برای من
سرشک غم روان مکــــن، ز دوریم فغان مکن
ناله زسوز جان مکـــــن، گریه مکن برای من
مرغ قفس پریده ام ، بــــــــــه کام دل رسده ام
ای تو فروغ دیده ام ، گــــــریه مکن برای من
پرسی اگر کجا شــــــدم ، بدان سوی خدا شدم
همدم انبیأ شدم ، گریه مکـــــــــــــن برای من
فرزند داغ دار من ، بــــــــــیا سوی مزار من
بینشین دم  کنار من ، گـــــریه مکن برای من
حدیث دل زمن شنو ،  به حــــق ذوالمنن شنو
ز نادم این سخن شنو ، گریه مکــن برای من
تو فهیمه یگــــــــــانه ایی ، ملالــی زمانه ایی
شعله یی بی زبان یی ، گریه مکــن برای من
سیف الله فضل

از کتابخانۀ:

سیف الله فضل

نویسنده:

فهمیه سپهری| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us