څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

دپېښور مهاجر
د ولس نه دې تل ځار یو پېښوره

له حکامو دې بېزار یــو پېښوره

----------------

په کابل او پېښور کې افغان یو دی

په هر لور دي سرګردانه پېښورهلږ دمه شه پېښوره هېر به نشي

له آمـو نـــه تر بولانه پیښورهخپل وطن کې مهاجر راته خطاب کړي

له پنجابه شوې ستومانه پېښورهچا اوبه کله په ډانک ندي بیل کړي

لر او بـــر د زړو درمـــانه پیښورهولسونه بېدار شوی پرې پوهیږي

ویاړ تاریخ د لوی افغانه پېښورهپښتنو دتاریخونـــو ښه بیلګه یې

تاکې میشت دي له پخوانه پيسورهلرې نه ده چې به بیا یو لوی قوت شې

د کـــلو کـــلو ارمـــانـــه پيښـــوره------------------------

د۰ ص۰ سعیدي

نومبر ۲۰۱۶

م ۰ کال

سمیع الدین افغاني

از کتابخانۀ:

سمیع الدین افغاني

نویسنده:

سمیع الدین افغاني| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us