څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

هوررا


هوررا

(طنز)

مصطفی «عمرزی»

شاید با خوانش این کلمه (هوررا) در فکر بروید که مقصد نویسنده در چه بوده است؟ ولی زیاد فکرنکنید! با مطالعه ی تمام این نوشته، به منظورم پی خواهید برد. هدف از استعمال کلمه ی «هوررا»، همانا ابراز شادی وسرور درهنگام اجرای عمل و یا حرفی ست که شور و احساسات را به وجود می آورد و تا جایی که تاریخ کمک می کند، ریشه ی این کلمه در میان زبان مردم اسلاو نژاد قرار دارد و بیشتر پس از انقلاب اکتوبر سال 1917 که منجر به ایجاد اتحاد جماهیر شوروی سوسیالستی شد، در میان کمونیستان روسی و روس ها رواج می یابد.

پس از کودتای 7 ثور 57، رژیم رفقایی، همیشه با تظاهر وراه اندازی مظاهرات ساخته گی، به فریاد و فغان می پرداختند و از جمله تمام ارگان های دولتی، مکاتب کشور و موسسات تحصیلی، ابزار سوء استفاده قرار گرفته و افراد آن ها به اجبار به تظاهرات ساخته گی مجبور می شدند. در آن زمان در میان شاگردان مکاتب، فورمولی ابداع شده بود که با استفاده از آن، از مظاهرات فرار کرده و دوباره به درس و مکتب و یا هم مظاهره، حاضر نمی شدند. این فورمول، چه بود؟ حالا برای تان توضیح می دهم.

در یکی از مکاتب پسرانه ی شهر کابل درسال 1361 خورشیدی استیم. معلم پس از حضور در صنف با قیافه ی جدی و به اصطلاح کمونیستان با وضعیت انقلابی، شاگردان را از اهمیت مزخرفات ایدیالوژی کمونستی آگاه نموده و وظایف انقلابی و دوران ساز شان را باز گو کرده و پس از دقایقی- با پلان های قبلی، تشویق و ترغیب به مظاهرات در شهر می کند. چنانچه کسب درس به ویژه در زمان مکتب، تا اندازه ای بدون اجبار نمی تواند موثر باشد، شاگردان با خوشحالی از پیشنهاد استاد انقلابی شان، استقبال کرده و با سر دادن شعار های زنده باد انقلاب ثور و مرده باد اشرار، با تمام شاگردان نوجوان و جوان به جاده ها می ریزند و در این جاست که فورمول «هوررا» به میان می آید. شاگردان پس از چند دقیقه- با میسر شدن زمینه ی فرار، در هنگامی که استادان و شاگردان خانواده های چپی،گلوی خود را در تمجید از کمونیسم و کمونیستان می درند، چنین شعار می دهند:

رضا: زنده باد لنین کبیر، پاینده باد انقلاب!

سایر بچه ها: زنده باد، هوررا!

رضا: زنده باد رهبران کبیر ما!

سایر بچه ها: زنده باد، هوررا!

رضا با میسرشدن موقع فرار، اشاره می کند و می گوید: هورا!

سایر بچه ها: از کدام راه؟

رضا با اشاره ی دست و سر، طوری که دیگران ندانند، می گوید : از آن راه!

و شاگردانی که میل فرار دارند، به فرار می پردازند. به قول شاهدان عینی، شاگردان مکاتب کشور در آن دوره، با استفاده از فورمول «هوررا = از کدام راه = از آن راه» به پیروزی های زیادی در جهت فرار از درس، نایل آمده اند.

مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

مصطفی «عمرزی»| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us