څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابن حسام


جمال الدین معروف به ابن حسام از شعرای خوش نام و مشهور شهرهرات است.

تاریخ تولــــد او معلوم نیست امــــا در سال ۸۷۵ هجری قمری در هــــرات وفات یافته و در همــــان جا مدفون گـــــردید. ابن حسام از دربـــار نیشینان ملــک شمس الدین کــــرت و دودمـــــان اوست و در عهـــــد خــــــــویش معروف در شعـــــر و سخن بوده بویژه در غزل و باز هـــم در صنعت مستزاد دست قــوی داشت و از بسکه غـــــزل و مستزاد او شور انــگیز بود اکثر آواز خــــوانان در ساز اشعار او را مــــــی خواندند و این است یــک مستزاد معــروف او :

آن کیست کـــــه تقریر حـــال گدا را در حضرت شاهی

کز غلغل بلبل چه خبر پیک صبا را جـــــز نـاله و آهی

سیف الله فضل

از کتابخانۀ:

سیف الله فضل

نویسنده:

حفيظ الله همايون| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us