څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

هیچ


سالهاست که دویدیم و رسیدیم به هیچ
ما به هیچ چشم گشودیم و غنودیم به هیچ

حاصل اینهمه رفتن همی عمر چه بود؟
جز دوتا پسست و بلندی و دوتا هم خم و پیچ

خالی دل تهی دست و کفی بی فالی
توشه راهم همین بود و باقی هممه هیچ

حالیا هیچ اگر بودی و بازهم هیچی
دل به هیچ هیچ مبند و دور هیچ هیچ مپیچ!

California, USA 1/15/2016
سیف الله فضل

از کتابخانۀ:

سیف الله فضل

نویسنده:

ریحانه ک نیازی| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us