څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US
facebook

ضمير وصفی یا صفت هنری


آن صفتهايی که به جای اسم می نشينند ، ضمير وصفی ناميده می شوند، مانند: درجملة
بلند قامتها را به تيم باسکتبال بگيريد ! واژة بلندقامتها و درجملة ازلايقها يک صنف جدا ساختند، صفت لایقها و درجملة بيماربايد زود پيش داکتر برود ، بیمار ، ضمیرهای وصفی اند که درشعرشناسی صفتهای هنری نامیده می شوند. دراين بيتهای بیدل : خوبان ، خوشدلان ، تنگ قبا ها ، نازنینان ، عریان تنان و خانه بدوشان زین صفتهای هنری اند.
کی بود یارب که خوبان یاداین بیدل کنند
کزخیال خوشدلان چون غم فرا موشیم ما
*
خوبان به تة پیرهن از جامه برون اند
درغنچه ندارند گل این تنگ قباها
*
می دهندم دل به هر آیین که می آیند پیش
نازنینان طرفه ره آورد پیدا کــــــــرده اند
*
گرامان خواهی زگردون سر به جیب خاک دزد
ورنــه رحمی نیست بر عـــریان تنان شمشیر را
*
بیدل غنیمت است که عمر جنون عنان
پا در رکاب خانه بدوشانِ زین دود

داکتر اسدالله حبیب

از کتابخانۀ:

داکتر اسدالله حبیب

نویسنده:

داکتر اسدالله حبیب| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us