څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

اخلاق چیست؟


ـ دلالت گزاره ها بر مبنای مدلِ «صحیح ـ غلط»، دانش (علم) را ایجاب میکند، اما دانش قادر به توضیح «خوب و بد» نیست. (انسان میتواند صحیح را "خوب" و غلط را "بد" بداند و یا بعکس، غلط را خوب و صحیح را بد بداند).
ــ حس زیبائی شناسی بر مبنای مدلِ «زشت ـ زیبا»، هنر را ایجاب میکند، اما هنر نیز قادر به توضیح «خوب و بد» نیست. (انسان میتواند زشتی را «خوب» و زیبائی را «بد» بداند، همانگونه که کودکان عصر حاضر، عمدتا» دایناسور را به "کنری" ترجیح میدهند).
ــ دو معنای "خوب" و "بد" مصداقی مشخص و قابل تثبیت در جهان پیشرو (جهان ذره ئی) نمییابند زیرا مدلِ "خوب ــ بد" از زیر مدلهای جهان ذره ئی نیست، اما انسان این مدل را «میفهمد» (چنانچه این مدل را در خود نمیداشت، اساسا" قادر به فهمیدن نبود) و بر مبنای آن از ماهیت آنچه "اخلاق" نام گرفته است آگاه میگردد.

ــ اخلاق فهم انسان است(در تفکیک فهم از عقل) و مدل «خوب ــ بد” بنیادی ترین مبنای فهم اوست(اخلاق، علم نیست، فلسفه نیست، هنر نیست و تلاش انسان برای محدود ساختن و توضیح اخلاق در هر یک از اجزای معرفت انسانی، ناگزیر منجر به طراحی ماهیتهائی ساختگی بجای مسمای واقعی اخلاق میگردد).

سیف الله فضل

از کتابخانۀ:

سیف الله فضل

نویسنده:

ثریا براتی| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us