څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

بیاد وطن


مرغ دلم بیاد وطـــــــــن گریه می کند
این بلبل از فراق چمــــــن گریه میکند
فوارۀ است هر سر مویم ز خون روان
گویا که در غمــــــت همه تن گریه کند
زآن چشــــــم آبدار و زآن زلف مشکبار
آهوبدشـــــت چین و ختن گریه می کند
زآن لبشکر همیشه دل من بگریه است
مانند طفــــــــــل بهر لبن گریه می کند
ای گلبــــدن به گریۀ من خنده می زنی
برحال من زمین و زمن گریه می کند
تادل ســــــفرگزیدبه چین دو زلـــف او
غربت کشـیده بهر وطن گریه مـی کند
بیمار نرگس تو پس ازمرگ هم نرست
اندر لحد میــــــــان کفن گریــه می کند
ای شه شجاع از ستم چرخ و جور یار
همچون سحاب دیـدۀ من گریه می کند
داکتر محمد علی ابدالی

از کتابخانۀ:

داکتر محمد علی ابدالی

نویسنده:

شاه شجاع| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us