څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

سایهٔ معرفت


الهــــــــــی عاشق معذرو مستم
تو بت میسازی و من می پرستم
قـــــــیامت قامتان را دوستدارم
بدین مشرب من از روز الســتم
بروی و موی خوبان زمـــــــــــانه
کشــــودم دیده، و دل با تو بستم
نه از خود کاســــتم نی بر فزودم
همان رنگم که کردی هست، هستم
بدام دیگری کردی اســــــــــیرم
بصــد زاری گر از وامی برستم
زخود رفتــــــم و لی از تو نرفتم
برستم از همه از تو نرســـــــتم
می از جام نگاهی تا چشـــــــیدم
خُم و پیمانهء دیگر شکســــــــتم
برنگ موج سرتا پا شکستـــم
چو گوهر در دل دریا نشستــم
شدم دست نیاز اما بخواب هم
نیامد دامن نازی بدستـــــــــــم
زینب نیک بین

از کتابخانۀ:

زینب نیک بین

نویسنده:

حیدری وجودی| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us