څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ملت مظلوماین مرده زندگی عبث و سفله پروریست
امید غافل است و ز پا تا به سر خریست

اشکی مریز به پای ستمزاده روزگار
این آب دیده ، همت نیکان جوهریست

خرم کسی که هیچ نیامد به این دیار
این سفله دهر لانه نا مرد پروریست

غم جرعه ز خون د لم قطره قطره چید
یکباره سرکشید و کنون مست و ابلهیست

ما با چراغ عشق پی دوست میرویم
هر چند خواست باطل و بی رنگ و سرسریست

در راه عشق میهن خود سر فد ا کنید
جاندادن از برای وطن ، فخر و سروریست

در دا که کار ملت مظلوم نشد ، بکام
فریاد ما بلند و ولی از « وفا » تهیست
داکتر مریم زبردست

از کتابخانۀ:

داکتر مریم زبردست

نویسنده:

عبدالله وفا| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us