څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

غم زنده گی


غم زنده گی

هارون انصاری

روزی شود که فکرم از سرت رفته باشد

روزی شود که ز مرگم سال ها گذشته باشد

روزی شود که با خودت باشی تنهای تنها

روزی شود که زنده گی، چهره ام را از ذهنت شسته باشد

روزی شود که از کنار قبرم کنی گذر

با رنجوری و کسلی که در وجودت رخنه کرده باشد

روزی شود که غرق باشی تنها با احساسات

روزی شود که خیالم نزدت چو دیوار تکیده باشد

روزی شود که دنیا، تو را مثل عنکبوت سیاه

در بند خود کرده، دست و پایت بسته باشد

روزی شود که من و تو دیگر نباشیم ما

روزی باشد که غم زنده گی تو را خسته کرده باشد

مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

هارون «انصاری»| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us