څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

خروج از افغانستان


خروج از افغانستان

(معرفی مستند نارویژی)

مصطفی عمرزی

خروج نیرو های بین المللی از افغانستان، ابعاد مختلف دارد. این حقیقت که دولت بر اثر اجندا ها و برنامه های مختلف از کارایی و ضعف مدیریت، آسیب دیده است، در چندگانه گی محور هایی که محلی می شوند، محسوس است. بنابراین، حل قضایای داخلی، به ویژه بُعد امنیتی با حضور قابل تضمین نیرو های خارجی، تصور می شود؛ هرچند تاکید زیادی روی انبوه یا گسترده گی آنان صورت نمی گیرد، اما حمایت های لوژستیکی، تخنیکی و آموزشی که سیستم نظامی افغانستان را غیر سیاسی بار آورند، اهمیت ویژه دارند.

با ختم موفقانه ی پروسه ی انتقال مسوولیت ها از نیرو های خارجی به افغان ها که با مدیریت رییس جمهور غنی صورت گرفت، تجربه ی ما از نوع حضور نیرو های بین المللی به مرحله ی دوم (حمایوی) رسیده است. بنابراین، چند چالش عمده ی پس از خروج، نیرو های افغان را در تنگنا قرار می دهند.

در مستند نارویژی «خروج از افغانستان»، در نخست، همسویی و ارزش همکاری های بین المللی محرز می شود. در وهله ی اول، افزون بر گسیل تجربیات نظامی به نیرو های افغان، تامین نیازمندی ها و همراهی نظامی، نیرو های نظامی ما را از اعتماد به نفس بیشتر بهره مند می سازند. در وهله ی دوم که به سطح حمایت های لوژستیکی و آموزشی قرار می گیرد، دورنمای امنیت ملی، سربازان افغان را با چالش هایی مواجه می کند که عبارت از کمبود آرایش نظامی دوستان بین المللی است.

در مستند «خروج از افغانستان»، در مثال خروج نیرو های نارویژی از ولایت فاریاب، جای خالی همکاری های قبلی در وسعتی رونما می شود که در مقایسه ی آن، نیرو های افغان از مزایای بی شمار لوژستیکی، قوای هوایی، ارتباطات، صحیه و توانایی های بالقوه ی نظامی محروم می شوند.

در حالی که جنگ به شدت و حتی وسعت بیشتر ادامه دارد، با خروج نیرو های بین المللی، بدنه ی مهم دفاعی ما آسیب می بیند. در مستند نارویژی «خروج از افغانستان»، جایگزینی نیرو های افغان در قرارگاه ها و محلات سربازان نارویژی در فاریاب در نخست با فضای بازی برمی خورد که قبلاً جای امکانات و تسهیلات نیرو های بین المللی بود.

«خروج از افغانستان» در پیامد 17 سال جنگ، به مساله ی مهم مبدل شده است. تداوم و اکمالات جنگی که فرسایشی می باشد، روی برداشت ها و حتی پلان های قبلی، تاثیرگذاشته است.

با دریافت پیام فلم «خروج از افغانستان»، اهمیت تلاش برای پُر کردن جایی که قبلاً بازوی نیرومند افغان ها بود، از اولویت های امنیت ملی ما به شمار می رود. در پیام های رسانه یی بین المللی، اصدار درونمایه ها که خروج حتمی است، اما نباید روی بینشی اثر بگذارند که مردم ما از آزادی های ستودنی مدنی یافته بودند.

تنظیم معادلات و حمایت از سرمایه گذاری ها و قربانی هایی که جامعه ی جهانی در افغانستان متقبل شده است، ایجاب می کند مساله ی خروج از افغانستان، سوا از مساله ی سقوط بررسی شود. مردم ما نیازمند امن، ثبات و آرامش استند؛ به شرطی که تنفس آزاد آنان قربانی معادلات سیاسی نشود.

در مستند «خروج از افغانستان»، فضای باز پس از خروج به این ذهنیت می افزاید که در کنار پذیرش ثقلت مخالفت های مسلحانه که در تنازع سیاسی پشتوانه می شوند، درک اوضاع فکری و اجتماعی مردم به این نگرش بین المللی کمک کند که پس از روند خروج، افغان ها را در موضوع تفاهم در موضعی حمایت کنند که در صورت حال مدنی، علایق آنان با ایجابات روز، روزنه های زیادی گشوده اند که هرچند در کنار نابسامانی های «معدنی»، اما فرصت ها و زمینه های گسترده ساخت تا اوضاع عمرانی، اقتصادی و فرهنگی ما نه فقط از ویرانی و رکود بیرون شوند، بل در افق های امید، منجر به تامین نیاز های اولیه و منافع ما می شوند.

در مستند نارویژی «خروج از افغانستان»، پس منظر ماوقع، به افغان ها پیام می دهد که تغییرات جنبی این پروسه، به معنی آغاز سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نو است که باید با مسوولیت ها و تعقل بیشتر با آن ها برخورد کنیم.

یادآوری:

از طریق لینک زیر، مستند نارویژی «خروج از افغانستان» را تماشا کنید!

https://tv.nrk.no/serie/exit-afghanistan

مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

مصطفی «عمرزی»| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us