څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

موتر


موتر!

د.ا. سعید

عزیز جان! قدر موتر دان که دایم

کشد رنج صاحب، بی چاره موتر

عزیزش دار و ز جان شیرین تر

که جلوه ی شان و نشان است موتر

ز این جا اگر رفتی به آن جا

همیشه در خدمت تو باشد کار موتر

در نبودش محتاج سرویس بمانی یا ملی بس

نامت را بلند کند وجود موتر

اگر به مهمانی روی، عروسی یا ختم

شب و روز به هرجا رساند تو را موتر

چو باشی شکمو و نان دوست

در صدر مجلس رساند موتر

چو به شاپینگ رفتی، حمیدی یا فروشگاه

دهد همسرت به اقارب پُز موتر

ز غرغر همسر اگر خواهی یابی رهایی

مسافرکشی به هر جا با کمال موتر

به دل سخت نگیر اگر قیمت تیل رفت بالا

که در وقت سختی زحمت تو کشد جان موتر

مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

د.ا. سعید| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us