څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

نوستالژی


نوستالژی

هارون انصاری

چه صفایی بود در آن روزگاران

نشسته با فامیل دور یک دسترخوان

صدای رادیوی خانه بود بلند

پیام صبحگاهی داشت بهر یاران

هم خورد و هم بزرگ آماده ی رفتن

یکی سوی مکتب، دیگری سوی کار روان

اگر کم بود یا زیاد، همه داشتند قناعت

چه دل ها بود جمع، چهره ها چه خندان

چه روز هایی بود، چه روزگار خوش

من نیز چه خوشحال روانه ی کودکستان

هر روزم آغاز می شد با این نوای آشنا

د سباوون پیغام، پیام صبحگاهان

مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

هارون «انصاری»| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us