څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

درمان جسم


درمان جسم

(خدمات طبی داکتر قمرالدین اکسیری)

مصطفی «عمرزی»

فصل «رنج های بی پایان»، آخرین قسمت کتاب «چهار یادواره» است. در این بخش به شرح زنده گی پدرم، مرحوم داکتر قمرالدین اکسیری، پرداخته ام. آوردن جزییات زنده گی پدرم، در بیش از چهل سال خدمت به فرهنگ، طب و اردوی افغانستان، حوصله و وقت زیاد می خواست. دوستانی که کتاب «چهار یادواره» را مطالعه کرده باشند، می دانند که در کنار تنگنای فضا و کاستی آگاهی ها، اجبار نویسنده برای اجتناب از اطناب، چنانی که باید و شاید به حق بزرگانی نرسیده است که برای مردم و کشور خدمت کرده اند.

من تذکر داده ام با شناخت و تشهیری که از بزرگان فامیلم در میان مردم و کشور وجود داشت، مامول معرفی کامل آنان از عهده ی بزرگانی به در می آید که آنان را بیشتر از من می شناختند.

ویژه گی خدمات فرهنگی و مسلکی، سهولت های زیادی در برابر نخبه گانی قرار می دهد که هریک در موضوع مختص، اگر داکتر باشند، بهتر می دانند زحمات یک هموطن تحصیل کرده که هم مسلک اوست، چه قدر اهمیت و ارزش دارد. بنابراین در این فرصت نیز با اقتباس دوباره از کتاب گران سنگ پوهاند استاد عبدالحی مومنی، قضاوت روی زحمات داکتر اکسیری را به بزرگان واگذار می کنم:

«در سال هاي چهل، نشرات صحي از طرف دوكتوران طب و محصلين طب نظامي در جرايد،‌ روزنامه ها و مجلات شروع مي گردد كه مقالات دلچسپ و مفيد در مجلهء اردو نيز به نشر رسيده است. در اين جا مشكل است تمام نويسنده گان را معرفي نمود، ولي مي توان از دوكتور قمرالدين اكسيري، متخصص شفاخانهء نمبر دوم اردو يادآوري نمود كه چه در زمان تحصيل و چه در زماني كه دوكتور جوان نظامي بود، مقالات زيادي نسبت به ديگران به نشر سپاريده است... .»

(تاريخچهء طبابت و فارمسي و سير تكاملي آن در افغانستان: تاليف پوهاند عبدالحي «مومني»، صفحه ي313، نشر اكادمي علوم افغانستان، سال 1384 شمسی.)

بلی، بیشترین زحمات علمی مرحوم داکتر اکسیری در آرشیف های مجله ی اردو، ارگان نشراتی وزارت دفاع افغانستان، محفوظ است.

پدرم پس از کودتای هفت ثور، بر اثر نارضایتی از اوضاع، فعالیت های علمی اش با نشریات مسلکی را قطع می کند. از آن زمان تا سقوط حکومت کمونیستی، در حالی که در کنار آن اعضای خانواده که موفق به هجرت نشده بودند، می ماند، زیرا پس از شهادت محمد جان فنا، فرزند بزرگ خانواده به شمار می رفت، می کوشد با چپن سفید، فقط برای مردم اش خدمت کند. او تا پایان عمر، بدون ملاحظه از این که بیماران اش از کدام قوم، طرف، جناح یا حزب اند، برای هموطنانی که نیاز داشتند، رسالت مسلکی اش را انجام می دهد.

در طول حکومت کمونیستی، به استثنای خدمات عملی مسلکی، مواردی که از زحمات گسترده ی فرهنگی، به ویژه علمی- طبی پدرم باشند، به یاد ندارم.

با سقوط حکومت کمونیستی و هجرت به پشاور پاکستان، دست پدرم از تمام جا ها کوتاه می شود. مانند هزاران افغان مهاجر می کوشد زنده گی بخور و نمیری را سپری کند. با گذشت یک و سال نیم، فامیل ما دوباره به کابل برمی گردد. هرچند چند روز از کودتای شورای هماهنگی در برابر حکومت ارتجاعی دوم می گذشت و هرج و مرج ناشی از حاکمیت ننگین ملا ربانی، باعث شرم مردم شده بود، اما پدرم با حب وطن و رسالت وظیفه، در شفاخانه ی چهارصد بستر، مصروف اجرای وظیفه می شود.

در طول حکومت ملا ربانی نیز نحوه ی خدمات داکتر اکسیری، بیشتر با ماهیت درمانی به همراه بود، اما تا جایی که به یاد دارم، سعی می کند با ارایه ی خدمات نوشتاری به جایی برگردد که از کودتای هفت ثور قطع شده بود. نوشته ها، تحقیقات و مضامین ادبی و طبی تهیه می کرد و برای نشر به روزنامه های دولتی می سپرد. در کنار تدریس در فاکولته ی طب کابل، کار تالیفات مهم طبی را آغاز می کند.

با سقوط حکومت ننگین ملا ربانی، طالبان، تجربه ی خشن حکومت داری بودند که در واقع با روبیدن متباقی رویت مدنی کشور، در آغاز در برابر کدر های مسلکی افغانستان با حکم «بقایای نامطلوب رژیم های گذشته»، آنان را با حرمان از خدمات، خانه نشین می کنند. این فاجعه، اما زود ملایان افراطی را متوجه می کند که با چند میلیون ملا نیز نمی توانند زحماتی را جبران کنند که یک داکتر طی تحصیل و خدمت حاصل کرده بود. آنان روسیاهی و شرمنده گی را کنار می گذارند و با دعوت از کدر هایی که بر اثر مجبوریت یا عوامل دیگر در کشور باقی مانده بودند، بیشتر از همه به داد خودشان می رسند که بر اثر شدت جنگ ها، همه روزه صدها تن از جنگجویان شان، محتاج مداوای یک افغان حرفه یی بودند.

پدرم به کار بر می گردد و با پی گیری رسالت مسلکی، می کوشد با نشر مضامین طبی، به طب وقایه وی نیز کمک کند. دو نمونه ی زیر، از جمله ی آن زحمات اویند که شامل مضامین طبی- معلوماتی می شوند و بیشتر در روزنامه ی دولتی «انیس»، انتشار می یافتند.

ورزش و نقش آن در علاج کم خونی:

تصور می کنم احتیاجی به تذکر نیست که خون در بدن آدمی، مایهء حیات و بدون آن زنده گی غیر ممکن است. اشخاص کم خون با رنگ پریده، بی حال و سستی ای که دارند، از انجام اغلب اعمال حیاتی عاجز اند؛ چه رسد به فعالیت های اجتماعی و مبارزات روزانهء زنده گی. مادهء اصلی و پُر اهمیت خون را آهن تشکیل می دهد.

ورزش، چه اثری در جذب آهن دارد؟ مسلم است هنگام ورزش، خون به نحو احسن در بدن جریان می یابد؛ شدیدتر و تندتر می شود. از طرفی حرکات ورزشی به خصوص اگر در هوای آزاد انجام شوند، میزان آکسیجن خون را بالنسبه بالا می برند.

طبق تجربیات دقیق دانشمندان، ثابت شده است که در این حال (ورزش)، سلول های مخاطی روده ها نیز مامور جذب آهن استند. در نتیجه با مصرف مقدار معین اغذیهء آهن دار، آنانی که در هوای آزاد کار یا ورزش می کنند، مقدار بیشتر آهن، جذب بدن شان می شود تا آنانی که در هوای سر بسته مشغول کار اند و یا اصولاً حرکت و جنبشی ندارند. بی دلیل نیست که ساکنین شهر های بزرگ به علت ازدیاد مواد مضره در هوا و کمی آکسیجن، همیشه به بیماری های حاصله از کم خونی و کسر آهن خون و عوارض آن مبتلا استند؛ اما ساکنین کوهستان ها و ییلاق ها، ولو ورزش هم نکنند، همیشه پُر خون تر و سالمتر از شهرنشینان اند.

در کشور های مترقی از موارد بسیار لازم و حتمی نصاب تمام مکاتب، ورزش است تا بدان وسیله میزان آکسیجن خون را بالا ببرند و به جذب آهن روزانه کمک کنند.

ساکنین شهر های بزرگ که به حکم اجبار روزانه در محل های سربسته و کم آکسیجن کار می کنند و به خصوص سلول های مغزی خود را از کسر آکسیجن خسته تر می سازند، برای رفع خسته گی و جبران کمبود اکسیجن نسوج و رفع کم خونی، بهتر است پس از خاتمهء کار از محیط شهر بگریزند و به نواحی ای بروند که میزان اکسیجن هوا بالنسبه بیشتر باشد. آنان حداقل به وسیلهء ورزش، باید این کمبود را برطرف سازند تا از کم خونی رهایی یابند، نه این که پس از انجام کار شدید روزانه و خسته گی اعصاب، برای استراحت در اتاق های سربسته، خود را زندانی کرده و مغز خسته و اعصاب فرسوده را از کسر اکسیجن هوای تنفسی خسته تر سازند.

نمی دانم در قیافهء شب زنده داران و آنانی که کیف شبانه را در آن وضع می دانند، دقت کرده اید؟ اگر دقت کرده باشید، اغلب آن ها رنگ پریده، بی نور، بی میل، عصبی مزاج، بدبین و ایرادی هستند. علت این ناراحتی ها کسر آکسیجن نسوج است که علاوه بر عدم جذب مواد آهنی، تغذیهءعمومی آن ها را مختل ساخته و این گونه اثرات بد را بار آورده است.

نقاهت چیست؟:

این روز ها گریپ، دامن گیر شهریان بوده و در هر منزل، عده ای از کودکان یا بزرگ سالان مبتلا می باشند. بیماری های عفونی و مکروبی مثل سرخکان، مخملک، تیفوئید و امثال آن ها پس از بهبود، دوران ضعف و نقاهت مخصوص دارند که باید در آن دوران بیشتر به فکر بیمار بود؛ زیرا قوای دفاعی اش تقلیل می یابد و او را برای ابتلا به بیماری های دیگر آماده می سازد. بنابراین در دوران نقاهت باید به هر طریقی که ممکن است در تقویت قوای بدنی بیمار کوشید تا بتواند سلامت خود را باز یابد.

بیمار را در دوران نقاهت، چه گونه تغذیه کنیم؟ تغذیهء دوران نقاهت، خود مبحث بسیار مفصل و جالب توجه است. در هر بیماری طرز تغذیه، فورم مخصوص دارد و باید بر طبق آن عمل کرد. مثلاً بیماری که به علت ابتلا به محرقه، بستری بوده و حالا بهبود یافته و اشتهایش بسیار زیاد شده، نمی توان او را فوراً به غذای عادی گذاشت، زیرا روده های ناراحت و معیوب او که تازه بهبود یافته اند، توان هضم و جذب غذای معمولی را نداشته و باید اندک اندک عادت کنند. تجویز شیر و شیربرنج، سوپ گوشت، عصارهء گوشت و آب میوه ها برای این گونه بیماران بد نیستند، ولی روز های اول دوران نقاهت، مصرف کباب و نان معمولی، زیان آور خواهد بود و ممکن است به پاره گی روده ها یا عود بیماری منجر شوند. گرچه تجویز غذای معمولی نیز بعضاً توصیه شده است، ولی در دورانی که اشتها وجود نداشته باشد.

بیماری که به علت ابتلا به زردی و ورم کبد بستر می شود، بهتر است در دوران نقاهت از مصرف تخم مرغ، چربی، مغزیات و به خصوص زردچوبه پرهیز کرده، سعی کند غذا را به دفعات بخورد تا از فشار کبد بکاهد و آن را آزاد گذارد تا بتواند سموم موجود را بهتر دفع کند.

در دوران نقاهت، چه دوا هایی باید داده شوند؟ چون در دوران ابتلا به بیماری، مقدار زیادی از ویتامین های بدن به مصرف دفاعی می رسند، به خصوص بیمار در آن دوران، خواه به علت بی اشتهایی و خواه به علت وجود تب از مصرف مقدار لازم ویتامین ها نیز محروم بوده است، در دوران نقاهت، مصرف ویتامین های مختلف، به خصوص ویتامین C خیلی مهم است. ویتامین C را به صورت آب میوه های تازه می توان به بیمار نوشانید و مصرف سایر ویتامین ها را نیز طبق دستور داکتر نباید فراموش کرد.

***

سال 1382، برای فامیل و نزدیکان ما، سال ناخوش آیندی ست. در این سال، پدرم با رنج هایی وداع گفت که تا پایان زنده گی، فرصت های زیاد او را گرفتند. در کنار محرومیت هایی که از هفت ثور آغاز یافتند، مردی پس از چهل سال زحمت، با حرمان از تمام امتیازات نخبه گانی که می بایست بر اثر سال ها زحمت، حداقل امنیت اقتصادی و سرپناه می داشتند، در یک آپارتمان کرایی در مکروریان چهار، وفات می یابد.

وزارت دفاع افغانستان از طریق قوماندانی اکادمی علوم طبی افغانستان، متن زیر را منتشر می کند که در هنگام مراسم تدفین مرحوم اکسیری نیز قرائت شد.

«مرحوم متخصص صاحب قمرالدین خان، فرزند مرحوم دگر جنرال سعدالله خان در سال 1318 در قریهء انارجوی ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا، در یک خانوادهء متدین روشنفکر به دنیا می آید. بعد از ختم تحصیلات ابتدایی، بنابر ممتازیت خاصی که داشت، به مکتب حربیهء وقت انتخاب و الی صنف 12، تعلیمات خویش را انجام می دهد. او به اساس فوق العاده گی درجهءصنفی، غرض ادامهء تحصیلات عالی به پوهنحی طب پوهنتون کابل معرفی می شود. او به تاریخ 20/1/1342 از پوهنحی طب پوهنتون کابل فارغ التحصیل و با رتبهء لمری بریدمن، غرض اجرای فریضهء خدمت به وطن و مردم خویش به شفاخانهء قوای مرکز، به حیث داکتر طب توظیف شده و الی سال 1358 با کمال صداقت و ایمان داری به اجرای وظیفه می پردازد. در این سلسله به حیث شف دیپارتمنت رادیولوژی روغتون نمبر 2 اردو توظیف و الی سال 1372 در آن روغتون نیز انجام وظیفه می کند.

داکتر اکسیری به حیث شف دیپارتمنت رادیولوژی اکادمی علوم طبی و استاد در پوهنحی طب نظامی نیز موظف می شود. موصوف بنابر حب وطن و مردم، بر علاوهء خدمات مسکلی صحی که به مردم و وطن ما افغانستان انجام می داد، مرد علم پرور و از جملهء اشخاص قلم به دست کشور بود که اثرات مهمی از وی به یادگار مانده اند. موصوف در جریان خدمت به اخذ درجات فوق العاده عالی، تقدیرنامه ها، مکافات و رتب نظامی نایل می شود. داکتر اکسیری در سال 1363 به رتبهء دگروالی و در سال 1380 به رتبهء علی «پوهندوی» مفتخر شده است.

مرحوم داکتر اکسیری به تاریخ 4/9/1382، یوم اول عید سعید فطر که تمام طاعات و عبادات خداوندی را ادا نموده بود، داعی اجل را لبیک گفته فامیل، دوستان، همکاران و شاگردان خویش را در سوگ مطلق قرار می دهد. ریاست صحیهء اردو و قوماندانی اکادمی علوم طبی، مرگ وی را ضایعهء بزرگ برای وزارت دفاع ملی و اهل طب دانسته از بارگاه ایزد متعال برای وی طلب مغفرت نموده و به بازمانده گان محترم شان، صبر جمیل تمنا دارد.

شرح تصاویر:

مرحوم داکتر اکسیری در هنگام اجرای وظایف نظامی- طبی در کنار کدر های طبی شفاخانه های اردوی افغانستان؛ با نزدیکان و دوستان. دو تصویر دیگر از جلد و صفحه ای از کتاب پوهاند استاد مومنی اند.

مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

مصطفی «عمرزی»| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us