څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

آرزوست


آرزوست

هارون انصاری

ز این رهبران سُست عنصر دلم گرفت

هم رزمان، همسنگران و دلیرانم آرزوست

ملول گشت خاطرم از این همه ادعا و بیان

وطندارانی چون امان، داوود و نجیبم آرزوست

تا بکی دل بگیرید و چشم ها باشد پُر ز نم؟

دهقانان، کارگران و استادانم آرزوست

گر بگردی این شهر را کوچه به کوچه

منافق بینی هر جا، مرا یک با ایمانم آرزوست

این همه بیان فقط از مجاهد و جهاد بهر ملت

مرا همان ویش زلمیان و دوستان با وجدانم آرزوست

نگفت آن شیر شهید (نجیب)، عاقبت خواهید دید!

مرا نکته ها و بیانات آن مرد مردانم آرزوست
مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

هارون «انصاری»| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us