څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

روز شهادت


روز شهادت؟!

هارون انصاری

تجلیل از روز شهدا در ماه سپتامبر است

روز قربانی و شهادت یک «رهبر!؟» است

ندانم دوازده پاس بود یا گریزان ز مکتب

تجلیل روز شهادت یک «انجنیر؟!» است

در دفاع از وطن پنهان بود در هر غار و سوراخ

سالگرد شهادت وزیر دفاع اسبق این کشور است

هرکجا بینی عکس و پوستر و پیکر بی جانش

بر شانه ی اوباش و ارذال، کوچه به کوچه در چکر است

چه مشهور است به گلگون کفن و فرزند این وطن!

جسدش غرق گل بود، کفن اش از سیم و زر است!

در عجبم تا کی باشیم مُرده پرست، ای هموطن!

مرده پرستی کار دیروز بود، حالا روز دیگر است