څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

رسم روزگار


رسم روزگار

هارون انصاری

آن چی جامعه ای باشد که در آن

دخترانش باشند سرخورده و حقیر

برده ی مرد و هر روز تحقیر

آن چی جامعه ای باشد که در آن

بهترین آرزوی دختران

نامزدی باشد، طلا، محفل عروسی

و بهترین هنر جوانان

پاکاری، آشپزی و خیاطی

آن چی جامعه ای باشد که در آن

تخم نفاق بکاریم در ذهن پدران

همیشه بمانند بر این ایمان:

دختران فقط باشند در خانه و زندان!

آن چی جامعه ای باشد که در آن

جوانانش هستند حیران

اگر دوستی کنند با جنس مخالف

از روی حقارت همه گیرند انگشت به دندان

آن چی جامعه ای باشد که در آن

اگر کسی برداشت انگشت انتقاد

برون کرد از سینه اش فریاد

بنامیم او را دشمن خدا و دوست شیطان

این گونه که گفتند به تضمین

هستند آنان دشمنان خود و بدبین

نیست آن جامعه را هرگز پیشرفتی

نیست آن جامعه را قدر و عزتی

مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

هارون «انصاری»| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us