څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

غمگسار


غمگسار

هارون انصاری

لطف خدا باشد به رویت

هرچند سوی درگاه او نرفته ای

چرا که همچو زاهدان سیه کار

پنهان، لب به جام می نبرده ای

باشد پیشانی ات سیاه از داغ گناهان

به از آن که نماز از سر ریا نخوانده ای

خدا را یاد نکردن، به از آن که زیر لب

خدا گفته خلق خدا را نرنجانیده ای

چه غم باشد ترا آن گه که در میان همه

آن شیخی که خواند ترا سزاوار گنه

صاحب دوزخ و بهشت است آن خالق

دهد برایت آن چه را خواسته ای

آن آتشی که در قلبت می کشد شعله

گر افتد به شهری، بدان آن چه را ندانسته ای

باشد اجرت نزد آن کردگار

چون با هیچ آتشی، سرای کس نسوزانده ای

مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

هارون «انصاری»| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us