څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

تفاوت ملا، مولوي و مولانا


تفاوت ملا، مولوي و مولانا

(طنز)

هرچند عنواني را كه گزيده ام از نگاه معني، تفاوت هاي اساسي را ارايه نمي كند، ولي از رهگذر طبقات تحصیلی، سه گروه ويژه را معرفي مي كند که از هر کدام به عنوان یک اصطلاح، کاربرد آگاهانه و ناآگاهانه صادر می شود.

اصطلاح ملا، بيشتر بر كساني اطلاق مي شود كه دانش ابتدايي دينی دارند؛ چون آگاهي از اصول نماز، وضو، اذان، غسل، ذكات،‌ روزه، اداي كلمه ي شهادت، دانش دفن میت، ‌ عقد و نكاح، فاتحه و خلاصه امور فقه.

اصطلاح مولوي، بيشتر بر گروهي گفته مي شود كه در سطح بالاتر از ملا يا همان متوسطه قرار دارند. اين گروه كمي بيشتر از حوزه ي فقه اسلامي، مسایلی راجع به جامعه ی اسلامي، اخلاقیات و اولویت های مردم را تجزيه و تحليل مي توانند.

اصطلاح مولانا، به آن گروهي گفته مي شود كه مسایل دینی- اسلامی را بلندتر از دو گروه قبلی طرح نموده، ديدگاه هاي جهاني و گسترده ي آن را براي زمامداري، سياست، توجه به علم و هنر، تكنالوژي و دانش، فرهنگ و تمدن ارايه مي كنند. بی هیچ نیست که حضرت جلال الدین محمد بلخی ترک تبار را اکثراً مولانا می گویند.

حالا به چه شماری از سه گروه نامبرده در كشور ما وجود دارند، اكثريت، متعلق به کیست و اقليت ها كي هایند؟ تا سروي دقيق صورت نگيرد، مانند نفوس كشور، نا آگاه خواهيم ماند؛ اما از منظری مي شود تا اندازه اي به وجود محسوس و قابل لمس سه گروه نامبرده، آگاهي حاصل كرد.

اگر صورت کار و کارنامه های سه گروه نامبرده را در افغانستان بررسی کنیم، به خوبی واضح می شود که طبقه ی مولانایی در افغانستان، کمتر دیده می شود. طبقه ی مولوی با اختیار سیاست های انفعالی و بیشتر حاشیه یی، نخواسته است از خیر فهم آنان، جامعه ی ما بسیار دچار بی ثباتی هایی نشود که بعضاً در گرو تولیدات دینی نیز اند؛ اما تحریک، شور، هیجان و حتی حضور مسلحانه ی طبقه ی اول نشان می دهد که اکثر تبارز، با قشر مبتدیان است.

با نوشتن این طنز، چنان چه در آغاز آن آوردم، قصد تعریف طبقاتی ندارم، اما با آن چه از رهگذر کردار و اندیشه ی جامعه ی روحانی در افغانستان مشاهده می کنیم، آشکار است که طبقه ی روحانی ما سطوح دارد و سطح آگاهی ها، کردار و اندیشه های آنان یک سان نیستند.

شرح تصویر:

احتمالاً ملای قشر مبتدی است.

مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

مصطفی «عمرزی»| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us