څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

فیس بوکی ها


فیس بوکی ها
هارون انصاری

جوانی در این دنیا خدمتی کرد
با خدمتی دوستانی را آورده است به وجد
صفحه ساخت در انترنت، فقط
تا دوستان کنند از آن صفحه استفاده با چت
در اول، این صفحه بود برای دوستی؛
درس خواندن، شریک ساختن و خرسندی
اما آهسته آهسته کرد تغییر
با آمدن و یک جا شدن تعداد بی کثیر
همه شدند مشغول از صبح تا غروب
در دل ها جا پیدا کرد، شد خیلی مرغوب
ما هم شدیم در این صفحه یک جا
تا نمانیم از قافله ی دوستی تنها
بعد از چندی صفحه شد تجارتی
حسادت ها شروع شدند، دوستی ها رقابتی
یکی آمد نوشت شعر و چندی
از آن دیگری در مقابل، اندرز و پندی
اندرز ها تبدیل شدند به جنگ ها
همدیگر را زدند به سنگ ها
دوستی ها تبدیل شدند به دشمنی
دشمن ها بودند چند، نه یکی
دوستی ها شدند چند تا
منظور بود یافتن اندرون و رازها
اگر کسی کرد عکسی شی یر
شی یر کردنش شد در دنیا خبر
شی یر کردند تا بسوزانند دلی
آن دل شکسته ها شروع کردند به کار دیگر
این سلسله ی دل شکستن داشت ادامه
نی یک روز و دو روز، بل سالانه
خدایا! کی باشد بیاید آن روز ها،
خاتمه یابد دشمنی، شروع شود حیات دوستانه
مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

هارون انصاری| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us