څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

مشاجره ی جاهل و نااهل


مشاجره ی جاهل و نااهل
(پیرامون گفت و گوی دو نادان در یک تلویزیون)
هارون انصاری

به یک سو می نگرم فقط کفر و جهل است
آن سوی دیگر هم دو- سه مسلمان نااهل است
جاهل نادان دارد تعبیر خودش از خدا
مسلمان نااهل در حال تعبیر دیگر است
جاهل گوید: زینهار نزدیک نشوی به کتاب ما
نااهل گوید: این کتاب برای کشتن کفر و گبر است
جاهل گوید: سعادت باشد دوری از اسلام
نااهل گوید: دهنت جای این چوب تر است
جاهل گوید: ماستیم تنها مبارزان سلحشور
مسلمان، مفتخوار و تن پرور است
آن دو نااهل گویند: فقط ما کردیم جهد و جهاد
گر جنت شما سبز، از ما سبزتر است
من ندانستم چرا اینان دارند با هم مشاجره
آن یکی که است نادان، این دیگر از آن جاهل تر است
مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

هارون انصاری| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us