څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

چی وقت افغان هستم؟


در صف نانوایی ایران : افغان استم !
در وقت گرفتن کمک از ملل متحد: افغان استم !
در هنگام معرفی به ایرانی ها و دیگران: افغان استم !
در زمان گرفتن کارت مهاجرت: افغان استم !
برای ثبت نام در فاطمیون: افغان استم !
بعد از دستگیری در سوریه : افغان استم !
در زمان گریختن به غرب: افغان استم!
در زمان عبور از سرحدات کشور های اروپایی:افغان استم !
در زمان دادن درخواست پناهندگی:افغان استم !
در زمان گرفتن امتیاز از کشور های اروپایی : افغان استم !
در مظاهره بر ضد دیپورت شدن :افغان استم !
در زمان عیسوی شدن! افغان استم !
در زمان قبول شدن پناهندگی :افغان استم !
در زمان تجاوز و کشتن دختر اروپایی :افغان استم !
در محکمه اروپا مقابل قاضی :افغان استم !
در زمان رفتن به زندان :افغان استم !

اما وقتی به جایی ویک لقمه نان رسیدم، باز میگویم : من افغان نیستم

نمک حرامی، شاخ دارد و یا دم ؟
داکتر محمد علی ابدالی

از کتابخانۀ:

داکتر محمد علی ابدالی

نویسنده:

ھادی حمیدی| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us