څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

منطق مخالف


منطق مخالف
هارون انصاری

هر آن چه تو کردی، کار معقول است
گر من کنم آن کار، از عقل به دور است
هر آن چه تو خوردی، فقط آب انگور است
گر من خورم آن آب، شراب منفور است
هر آن چه تو پوشی، زیباست و قشنگ
گر من پوشم آن را، دور از جاده ی کلتور است
هر آن چه تو گفتی، دعوت است و عزت
گر من گویم آن را، ازحلقه ی اسلام به دور است
گر تو نوشتی مطلب، مقاله ی پُر شور است
گر من نویسم آن را، افاده ی غرور است
دانم گفتن این همه حرف عبث است عبث
چون افکارت سیاه، قلبت هم رنجور است
مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

هارون انصاری| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us