څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

چه سود


چه سود؟
هارون انصاری

این همه گوییم، چه سود؟
همه می سوزند در آتش، باروت و دود
نویسم این همه حرف مفت
دشمن ظالم، همه را کشت
چه سود سر دهیم شکوه و فغان
همه گشتیم آواره و حیران
چه سود که تقبیح کنیم این حال
که بزرگان هستند هنوز در خواب و خیال
چه سود من نویسم، تو بخوانی، او بگوید
با همه دانی ها درمانی نباشد
چه سود این گفتار، حرف است حرف
گر نشویم یک جا، ستیز نکنیم با طرف
مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

هارون انصاری| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us