څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

BTN


BTN
(شبکه ی رادیو و تلویزیون باختر)
مصطفی «عمرزی»

اواخر سال 1388 شمسی بود. در جمع دوستان دست اندرکار رسانه ها، در محلی گردهم آمدیم که بعداً با نام «رادیو و تلویزیون باختر»، از خوب ترین و بهترین تجربیات رسانه یی افغانستان شد. متاسفانه عمر این تجربه ی خوب، بیش از یک سال نپایید، اما اندوخته ی ما از این تجربه و اعتماد مردم بر این فرهنگ، به این باور کمک کرد که تسامح و تساهل، فضای باز، آزادی های فکری، احترام، همدیگرپذیری و پاداش به خلاقیت و ابتکار، می توانند ارزش کیفیت را تضمین کنند.
«کابلبانک» پیشین با حمایت از پروژه ی شبکه ی رادیو و تلویزیون باختر، زمینه می سازد تا شماری از فرهنگیان و دست اندرکاران افغان رسانه ها، گونه ی دیگری از پوشش رسانه یی ایجاد کنند که باوجود مشکلات و سقوط بانک مذکور، اما توانست در میان رسانه های افغانستان، خوب بدرخشد و ماندگار بماند.
«رادیو و تلویزیون باختر» در موقعیت دهبوری در غرب کابل، در محلی که مربوط بنیاد احمدشاه مسعود است، دارای استدیو های مجهز تلویزیون و رادیو بود. این شبکه با بیش از صد تن پرسونل، بیش از یک سال، نشرات متنوع خبری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در ساحه ی کابل، برودکاست می کرد. از نگاه تخنیکی، سیستم پیشرفته ی تلویزیون باختر با کیفیت دیجیتال عیار بود. قراری که انتظار می رفت، در صورت تداوم شبکه ی باختر، کیفیت تخنیکی و نشراتی آن بیشتر می شد. در این میان، ماهیت نشرات تلویزیون باختر با ابتکار و خلاقیت، در حالی که همگونی هایی با سایر رادیو- تلویزیون های داخلی نیز داشت، با معرفی برنامه های تولیدی داخلی، خیلی جلوتر از رسانه هایی قرار می گیرد که با شهرت تلویزیون های طلوع یا آریانا، بخش عمده ی نشرات آنان (90 درصد) استفاده از تولیدات صوتی- تصویری خارجی ست و ارایه ی برنامه های داخلی آن ها، بیشتر مدیریت خوب از تقلید برنامه های خارجی به شمار می رود. برنامه های «آواز افغانستان» و «ستاره ی افغان» در تلویزیون طلوع یا کنسرت های کلان موسیقی در تلویزیون آریانا، همه و همه، صورت های مقلد از برنامه های خارجی اند.
در بیش از یک سال فعالیت شبکه ی باختر، تلویزیون این شبکه با برنامه های تولیدی «مستند باختر»، «یک سده فراز و نشیب»، «نای»، «آیینه ی تاریخ» و برنامه های لایف، استفاده از محصولات خارجی را از انحصار فرآورده های تجارتی- تفریحی نیز بیرون می کند. برنامه ی «هدف» و برنامه ی «روز های تکان دهنده ی دنیا»، بیشتر با خوانش هدفمند از مسایل نظامی و رویداد های سیاسی، از اولویت هایی به شمار می رفتند که تیم کاری شبکه ی باختر، می کوشیدند سنت دگم و کلیشه ی نشرات صوتی- تصویری را بشکنند. دو برنامه ی اخیر با استفاده ی بهینه از مستندات خارجی، بیشتر در پی معرفی آثار ارزشمند غیر تجارتی نیز بودند؛ زیرا پخش وسیع محصولات تجارتی خارجی، با اثرگذاری روی اذهان عامه، در ایجاد فرهنگ های منفی، موثر شمرده می شوند.
شبکه ی باختر، قبل از آغاز رسمی به کار (اواخر سال 1388)، مدتی به صورت امتحانی از جوار آنتن آن در کوه تلویزیون (آسمایی)، به نشر موسیقی می پرداخت. تکمیل تیم کاری، این رسانه را قادر می سازد تا اواخر سال 1389، خیلی زود جلب توجه کند.
در فضای بازی که در حاکمیت رییس جمهور حامدکرزی به میان می آید، جاذبه های رسانه های صوتی- تصویری، ردیف طولانی از این رسانه ها را معرفی می کنند. در این تجربه، هنوز رسانه هایی وجود دارند که از فرصت بازار آزاد، از رمق اقتصادی مردم و مملکت، سوء استفاده می کنند. تشدید اختلافات قومی، طرح مسایل افغانستان ستیز یا پوشش برنامه های مبتذل که با جنبه ی تفریحی، جلب توجه می کنند و از این حیث، بازار اعلانات را گرم نگه می دارند، فهم مردم از بخش بزرگ رسانه های صوتی- تصویری، به ویژه تلویزیون هاست. همان گونه که بخشی از مطبوعات بر اثر سفارشی بودن، اشکال تجاری و حزبی، مقطعه یی بودند و زود در شمار رسانه هایی که عمر کوتاه داشتند، حذف می شوند، صنف رسانه های صوتی- تصویری با تجربه ی همسان، بیشتر «کمیت قابل ملاحظه»، مانده است.
مشهورترین تلویزیون های خصوصی، کمترین جنبه های آموزش و انتفاعی را احتوا می کنند. چند رسانه ی به اصطلاح غیر تجاری، مانند رسانه هایی که متهم به دریافت حمایت از خارج اند، بیشتر با ماهیت مذهبی، قومی و حزبی، به گونه ای روی ایده ها متمرکز می شوند که در احاطه ی کلیت مردم، درز های نفاق و شقاق به شمار بروند.
در چند و چون عمر رسانه هایی نوین افغانستان، هرچند رُخ و نمای ارزش های ملی، انسانی، اخلاقی و مفید دیده می شود، اما اکثر این نوعیت، پیوسته به حضور فعال معدود افغانانی ست که مربوط به طیف فرهنگی، تحصیل کرده و باسواد شمرده می شوند. شبکه ی باختر نیز با مسوولیت در برابر مردم، بیشتر از مزایای تجمع فرهنگیانی سود بُرد که آگاهی ها و تحصیلات خوب داشتند.
برای بررسی بیشتر روایت رسانه یی که بدون شک ارزش تعریف تاریخی دارد، یادآوری از مشی و منش آن مسوولان شبکه ی باختر، مهم اند که تقریباً با اختیار روش مجزا، کوشیدند در عمر کوتاه رسانه ی باختر، حرف نو داشته باشند.
در طول یک سال کار در تلویزیون باختر، احتراز از تقلید، اجتناب از تبعیض و اعتقاد به نوآوری و خلاقیت، شبکه ی رادیو و تلویزیون باختر را ماندگار کرد. جلسات روتین اعضای هیات رهبری، که کاملاً در فضای احترام و همدیگرپذیری صورت می گرفتند، بدون تاکید به آرای راس مدیریت، جنبه های مختلف را بررسی می کردند. در جریان آن جلسات، یافت پاسخ برای کیفیت، روان شناسی مخاطب افغان و این که چه گونه در کنار پاسخ به سرمایه گذاری های شخصی، رسالت تحصیلی و فرهنگی را ادا کرد، در ساخت برنامه ها و محتوای نشریاتی که در برابر مردم قرار می گرفتند، به این برداشت کمک می کردند که با ارایه ی داده های آموزشی، اخلاقی و معلوماتی اثرگذار در جریان زنده گی اجتماعی، مردم را در تعیین نصب العین موثر، کمک کنیم.
متاسفانه بحران «کابلبانک»، بقای این تجربه ی رسانه یی افغانی را که ممکن بود به فرهنگ موثر انتفاعی مبدل شود، کوتاه می کند. بدون ملاحظه از ارزش نفس مساله، شبکه ی باختر را در شمار دارایی های بانک، مصادره کردند و با بهانه ی نبود مجوز حمایت یک نهاد خصوصی از داشتن رسانه، به این پرسش ها، پاسخی داده نشد که زمینه ی فرهنگی ناشی از سرمایه گذاری کابلبانک، نه فقط به فرهنگ تنویر عامه کمک می کرد، بل روی منطق بایسته هایی تاکید داشت که بر اثر آن با حمایت از قشر فرهنگی، نگرانی ها از خلای بزرگ فرهنگ در کشور، جدی تر تلقی شوند.
نشرات رسمی شبکه ی باختر، آزمون موفق دیگری بود که با پشت سرنهادن افراد غیر موفقی که قبلاً نتوانسته بودند این شبکه را با امتیاز سرمایه گذاری بانک، انکشاف دهند، ظاهر می شوند. با تاسف که نقش افراد ناکام قبلی در سقوط شبکه ی باختر، رقابت منفی دیگری شد که در تجربیات این گونه، مخرب مانده اند.
شبکه ی رادیو و تلویزیون باختر، در شمار آن تجارب خوب رسانه های افغانی به شمار می رود که با تاکید روی مردم محوری ها، به اصل فرهنگ های انتفاعی، باورمند استند. نمونه های خوب دیگری نیز داریم که در طیف طباعتی، صوتی و تصویری، هرچند مقطعه یی، اما توانسته اند آرمان های ملی و مردمی را رنگ دهند و در تنوع این رنگ پردازی، ناگفته های زیادی جزو مسایل اساسی فکری و پنداری مردم برای اصلاحات و تحقق عدالت اجتماعی شوند.
اثرگذاری های رسانه یی، پوشیده نیستند، منتها استفاده ی بهینه و بر اساس آرمان های انسانی، ارزش آن ها را بیشتر می سازد. در جوامع دیموکراتیک، رسانه ها، حتی تجاری و حزبی، اما در مسایل کلان، روی باور های ملی و مردمی تکیه می کنند. آیینه ی تمام نمای رسانه ها، مردم محوری و تجلی منافع ملی است. اصولاً قانونمندی کار رسانه یی در کشور های آزاد، روی باور های احترام به مردم، استوار می باشد.
تقریباً هشت سال پس از پایان کار شبکه ی باختر، جزییات زیادی باقی مانده اند که جزو این نوشتار نیستند. با تهیه ی این نوشته، سعی کرده ام در روایت تاریخی رسانه های 17 سال اخیر، رویت رسانه ها با توضیحات ناکارا و کلیشه یی، تلخیصی نشود که از روایت نگارش تاریخی می شناسیم. دوستان زیادی در شبکه ی باختر، زحمت کشیده اند که هر کدام می توانند با نگارش تجربیات خود از این رسانه، به جریان فرهنگ سازی های موفق رسانه یی، کمک کنند.
اشتراک گذاری تجربیات فرهنگی، به ویژه رسانه های موفق داخلی، روی اهمیت این مساله تاکید می کند که چه گونه و با امکانات داخلی، هرچند اندک، اما محتوا را با تامینات کمتر از فرآورده های خارجی، پُربیننده، جذاب و متنوع ساخت.
در 17 سال اخیر، تریبون رسانه یی برای پوشش وسیع خواسته ها، سرمایه گذاری های زیادی را معرفی می کند که منجر به وسعت بی اندازه ی رسانه ها شد. در حالی که پرسش ها برای چه گونه گی کیفیت، بیشتر بی پاسخ مانده اند، هجوم ملخ وار به کار رسانه یی با این درمانده گی نیز به همراه می شود که باوجود سرمایه ها، زمینه ها و فراهم آوری وسایل و تسهیلات، اما محتوای رسانه های 17 سال اخیر داخلی، در کنار محصولات ادبی و هنری، همچنان پایین، تقلیدی و متکی به ماخذ خارجی تعریف می شود.
اخد مجوز برای نشرات یک تلویزیون، فراهم آوری وجوه مالی، مکان فعالیت و وسایل، اما در هنگام کار، مسوولان را زود غافلگیری می کرد در خوانی که پهن کرده اند، برای خوردن، چه دارند؟
عبور افغانستان از بدترین نوع رژیم های سیاسی (کمونیستی، تنظیمی و آخوندی)، از توان پاسخ به پرسش هایی عاجز می سازد که اگر مجموعه ی کوچک و غیر موثر دولتی را کنار بگذاریم، باید روی کدام ظرفیت هایی تکیه کرد که در گسترده گی کار رسانه هایی کنونی، روی تجربه ی تاریخی، انتقال مفاهیم رسانه یی از مجریان گذشته به کسانی باشد که در یک تسلسل نامجزا، می توانستند رونق خوب و با کیفیت را رونما کنند.
من از سال 1382 خورشیدی تا کنون در جریان فرهنگی، ادبی، هنری و رسانه یی افغانستان استم. تجربه ی من از این حضور نسبتاً طولانی، نوع فعالیت رسانه یی در افغانستان را روی واقعیت محاسبه ی ظرفیت ها می شناسد.
کیفیت پایین تحصیلات و رشد یک باره ی صد ها رسانه، نه فقط ارزش معیار ها را زیر سوال بردند، بل ماهیت های غرضورزانه، تجارتی و حتی بی هدف، 17 سال اخیر تجربه ی رسانه ها در افغانستان را با کمترین رقم تفاوت از نمونه های پیش از بحران (هفت ثور) نشان می دهد. شاید دست آورد های تکنالوژیک، جلوه هایی باشند که با ظاهر فریبنده، تجربه ی ناخوش آیند رسانه یی در 17 سال اخیر را بزرگ نمایی کرده اند.
شبکه ی رادیو و تلویزیون باختر با طیفی از بزرگان و جوانان افغان، از زحمات کسانی به شهرت رسید که آوردن نام ها، در روایت تاریخی این تجربه، این مقال را تکمیل خواهد کرد.
1- محمد داوود نعیمی / رییس شبکه ی رادیو و تلویزیون باختر. آقای نعیمی از فرهنگیان مجرب دوره ی جهاد افغانستان است. ایشان به حیث تهیه کننده، کارگردان، مجری رسانه ها، در طول سی سال اخیر از فعالان شناخته شده ی افغان، شمرده می شوند.
2- انجنیر نور الله سیفی / همکار و مسوول تدارکات شبکه ی باختر. انجنیر نور الله سیفی از نخبه گان رادیو و تلویزیون ملی افغانستان است. آقای سیفی از تصویربرداران طراز اول رسانه هایی دیداری کشور نیز شناخته می شود.
3- انجنیر احمد ذکی قیس / معاون شبکه ی باختر. انجنیر قیس از آن جوانان خودساخته است که در 17 سال اخیر، رد آنان در تمام امور تخنیکی رسانه ها پیدا می شود. آقای قیس، تهیه کننده و کارگردان نیز است. فلم هنری «یک»، آخرین کار کلان او بود که توفیق نشر می یابد.
4- مصطفی عمرزی / مسوول واحد فرهنگی شبکه ی باختر. از زمان فراغت از پوهنحی ژورنالیسم پوهنتون کابل در سال 1382، حضور متنوع و گسترده ای در جریان فرهنگی و رسانه یی افغانستان داشته ام. تلخیص فرهنگی آن، انتشار 28 عنوان کتاب و بیش از 300 تحقیق، تنقید، مقاله، رساله و ... در دنیای مجازی افغانان است. از عضویت در انجمن های ژونالیستان و نویسنده گان تا کار در مطبوعات و تلویزیون ها، تجربیات کاری به حیث مدیر مسوول، مصحح، تهیه کننده، کارگردان و مترجم، افزودی های دیگری در کنار کار حرفه یی نویسنده گی من اند.
5- حفیظ الله رامین یوسفی (مدیر تولید)
6- هدایت الله محبوبی (مدیر دوم بخش تولید و مدیر بخش کمره)
7- مموزی (مدیر دوم بخش کمره)
8- جمشید نقشبندی (مدیر رادیو باختر)
9- خواجه حمید صدیقی (مدیر بخش ادیت)
10- عبدالله حبیب (مسوول استدیو ها و هان ای یر)
11- متین مسعودی (مسوول اداری و مالی)
12- مرتضی جلالی (مسوول واحد بین المللی)
13- فرید احمد وفا (مسوول بخش ترجمه)
14- محمد نواب مومند (مسوول بخش خبر)
15- عبدالحمید نورزاد (معاون بخش خبر)
16- فرهاد حسینی (مسوول برنامه های سیاسی)
17- ممتاز حیدری (مسوول ارزیابی نشرات)
18- کاوون خموش (مسوول دوم بخش خبر)
19- پژمان (مسوول بخش گرافیک)
20- رحمان الله (مدیر امنیت)
21- وحید زمان (تهیه کننده و کارگردان)
22- عبدالله میری (تهیه کننده و کارگردان)
23- روح الله میری (تهیه کننده و کارگردان)
24- جمشید محب زاده (تصویربردار)
25- حمید سیغانی (ادیتور)
26- ذکریا حامی (ادیتور)
27- صمیم مسعودی (همکار اداری)
28- استاد نایل (هنرپیشه، تهیه کننده و کارگردان)
29- محمد شریف (همکار اداری)
30- ناهید (گوینده)
31- نسرین جوینی (گوینده)
32- آزیتا (گوینده)
33- آمنه یوسفی (تهیه کننده و کارگردان)
34- فرحت منعم (گوینده)
35- عبدالنصیر بخشی (همکار بخش تولید)
36- هدیه (همکار بخش تولید)
37- شبنم (همکار بخش دوبلاژ)
38- رامش عمرزاد (ادیتور)
39- مرسل ترین (همکار بخش بازاریابی)
یادآوری:
تهیه و ترتیب لیست کامل همکاران شبکه ی رادیو و تلویزیون باختر، در کنار ارزش معلوماتی، به معنی احترام به حق معنوی آن افغانانی ست که زحمت کشیده اند. متاسفانه بر اثر بُعد فاصله و فراموشی، نام های بیش از 70 تن از همکارانی باقی ماندند که هرکدام در بخش های مختلف و سطوح متفاوت در شبکه ی باختر کار کرده اند. امیدوارم با مرور این نگارش، نه فقط جزییات را تهیه کنند، بل با ارسال تصاویر، این روایت را کامل بسازند.
شرح تصاویر:
لوگوی شبکه ی رادیو- تلویزیون باختر (BTN)؛ دفتر واحد فرهنگی، استدیو ها، همکاران و مهمانان.
مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

مصطفی «عمرزی»| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us