څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

استاد به سلامت باشد


استاد به سلامت باشد!
(به احترام استاد سید خلیل الله هاشمیان)
مصطفی «عمرزی»

چند ماه قبل، آخرین نوشته های پُربار و پُر برکت استاد سید خلیل الله هاشمیان را خواندم. در همان اوان، خبر این که استاد گرامی به کابل تشریف می آورند، فرهنگ دوستان افغان را خرسند ساخته بود.
استاد خلیل الله هاشمیان، از بزرگان حوزه ی تحقیق و فرهنگ افغانستان است. استاد فرزانه، بیشتر از عمر من و امثالم، فرهنگ، تاریخ، ادبیات و هنر را می شناسد. گذشته از ایام فعالیت های ارزشمند فرهنگی در افغانستان، استاد هاشمیان در هنگام مهاجرت، از آدرس های مشهور بزرگان فرهنگی ما در دفاع از ارزش های افغانی، شمرده می شود.
در جریان فعالیت های دنیای مجازی حدود بیست سال اخیر افغانان، کمتر موردی بوده است که در دفاع از افغانستان، از قلم استاد هاشمیان، مانده باشد. روشنگری های به موقع استاد گرامی، تنقید و توضیحات جامع، جوانان فعال افغان را که در موضع دفاع از ارزش های افغانی قرار گرفته اند، رهنمود های بسیار مهم شمرده می شوند. می توانم بگویم اعتماد به نفس جمع کثیری از فعالان فرهنگی افغان که حالا کاملاً شناخته می شوند، بیشتر بر اثر آن زحمات بزرگان ماست که استاد هاشمیان، از چهره های سرشناس و بسیار عزتمند آنان به شمار می رود.
آن هموطنان ما که از فیض الهی، از ظرفیت های ذاتی سود می برند، می دانند که اگر این ودیعه در سایه ی لطف بزرگان، رشد نکند، در جغرافیای تنازع ما، حتی اگر نیازمند تصحیح نباشد، هرگز و به راحتی جایگاه فرهنگی و نویسنده را مقام نمی سازند.
ارزش نقد یا ستایش یک بزرگ را کسانی می دانند که می فهمند وارد شدن به عرصه ی سنگین فرهنگ، ناگزیری پذیرفتن دها دگم و کلیشه ای ست که اجاز نمی دهند منطق ابداع نو، ارزش تنوع را همپای زمان بسازد.
از آن بزرگان ما مشکورم که پس از ورود این قلم به دنیای مجازی، اما با بزرگی، نه فقط تشویق کردند، بل با امتیاز نوشته های ارزشمند، ماهیت کوشش هایی را برجسته می کنند که در طیف امثال من، بایسته است حلقات فکری و فرهنگی را محکم نگه داریم.
استاد گرامی با نگارشی پیرامون من، از ابعادی نیز غافل نمانده است که امثال ایشان می دانند، بایسته های تشویق و حمایت، الزامیت های بزرگ ملی و مردمی دارند؛ زیرا مسوولیت های فرهنگی بزرگانی که دیگر در میان نیستند و کسانی که در سنت طبیعت، وداع می کنند، نیازمند اجماعی ست که از اثر تربیه، آموزش، تنقید و لطف آنان، آینده گان، وارث امور فرهنگی و جلودار آن ها می شوند.
استاد فرزانه، بزرگ است و به اندازه ی عمر گرانبارش، حیثیت دارد. من در این عرض احترام، فقط خواسته ام در کنار حفظ حافظه ام از حقی که بزرگی برای حمایت از امثال ما، صد ها نگاشته دارد، از صحت و سلامتی ایشان، جویا شوم.
از مدتی ست که استاد سید خلیل الله هاشمیان در میان خواننده گان افغان، غیابت دارند. امیدوارم استاد فرزانه به سلامت باشد و از تمام افغان دوستان و بزرگان فرهنگی ما می خواهم جویای صحت و سلامتی استاد گرامی شوند. استاد با عمری زحمت، در صف آن افغانانی شناخته می شود که همیشه، سر وقت دشمنان دون این مملکت رفته اند و در این راه، هراس و ملاحظه را نمی شناسند.
تتمه ی این نوشتار، آرزوی سلامتی استاد گرامی ست. خدا کند خبر صحت و سلامتی استاد هاشمیان را با نوشته ای، به زودی دریابیم.
مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

مصطفی «عمرزی»| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us