څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

وطن بیدل


بیدل درین بیت، ھندوستان را به قفس تشبیه کرده و یادی از آشیان خود در غربت میکند:


بیدل از درد وطن، خون گشت ذوق غربتم
بسکه یاد آشیان کردم، قفس ھم تنگ شد
سیف الله فضل

از کتابخانۀ:

سیف الله فضل

نویسنده:

افکار پراگندہ| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us