څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

در بند آزادی


در بند آزادی
هارون انصاری

جوانی سر بلند کرد میان سران
جوان خوش آواز و خوش بیان
جوانِ آزاده و با فرهنگ
ربود دل دوستان در داخل و در فرنگ
جوانِ با اراده و با عزم بلند
سرود آهنگ های زیبا به هر رنگ
با لهجه ی زیبا و پُر نشاط
نمایاند فرهنگ ها را رنگارنگ
آن گاه که شد به عزمش قریب
نزدیکش شدند سیاه دلان دلفریب
کشیدندش از راه، به هر نام و نشان
فروختند آتش قوم، نژاد و لسان
جوان، داد از دست اراده
شد غلام غلامان چند روزه
بشد نوکر- به نام آزاده
در میان فریب خورده گان دربند ساخته
آنانی که با پول فروختند نام و نشان
بودن با آنان، ندارد سود، غیر از زیان
مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

هارون انصاری| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us