څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

حُسن تعارف


حُسن تعارف
هارون انصاری و احسان سعید

سعید:
یکی دوستم که هارون نام دارد
به من از راه دور پیغام دارد
نوشته چامه ای در حال و قالم
بکرده چند تعریفی نثارم
مرا آگاه کرد از رفاقت
رفاقت را رفیقی تا قیامت
ترا همواره من در یاد دارم
که با تو خاطرات شاد دارم
تو ای هارون! رفیق صادق من
تو یادم می کنی از سابق من
خودت دارای صفات پایمردی
ز اخلاق خودت هرگز نگردی
چنین صفت نگه دار تا به آخر
که دوستانت کنند بر تو تفاخر
همیشه دوستان را یاد می دار
به نامه هر یکی را شاد می دار
خدایت تا ابد راضی ز تو باد
همیشه خاطرت باشد همه شاد
انصاری:
در جواب نامه ی آن دوست
رفیقی که حرفش چه نکوست
آن یار قدیمی که نخوانمش تنها دوست
هم وجود است، تار و پودم، هم پوست
نوشته بود در آن نامه، چندی حرف
گر نکنم عمل به آن ها، باشم ناخلف
گفته است رفیقی زنده تا قیام قیامت
بگویم تا قیامت و بعد از قیامت
ای عزیز! خواهم تو را بینم صحتمند
بخواهم برایت عمر طولا و شاد از خداوند
دوست بودن با تو باشد افتخار
دوستی ها بسیار باشند، اما دوستی تو نمی شود تکرار

یادآوری:
هارون انصاری (پسر خاله ام) و احسان سعید (مامایم)، مقیم در خارج از افغانستان اند. انصاری در آسترالیا و سعید در آلمان به سر می برد. هارون انصاری، نواده (از سوی مادر) و احسان سعید، فرزند زنده یاد سراج الدین سعید شینواری است.
مرحوم سراج الدین خان سعید از نویسنده گان و فضلای ادب دری و پشتو و از پیشگامان نهضت ادبی پشتو به شمار می رود. شرح حال مرحوم سراج الدین سعید در کتاب «چهار یادواره» (اثر من) به تفصیل آمده است. م. «عمرزی»
مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

هارون انصاری و احسان سعید| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us