څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

یک لحظه غفلت


یک لحظه غفلت
مصطفی «عمرزی»

ترک ورزش بدنسازی، چالش اضافه وزن را به همراه دارد. سه سال می شود که بر اثر معاذیر کار و مشغله ی سنگین فکری، ناچار از کار فزیکی (ورزش) دور شده ام. حداقل های پرداختن به سلامت جسمی، باعث شده است که برای وقایه، عجالتاً پیاده رویی را ترجیح دهم. هرازگاهی که فرصت میسر شود و بدانم مسیری که می روم، بهتر از تنبلی موترسواری ست، کسالت های ناشی از ورزش نکردن را برطرف می کنم.
سر و ته کابل را بار ها رفته و آمده ام. در این بسامد، اتفاقات و موضوعاتی نیز رونما می شدند که در ساختن و پرداختن فرهنگ اصلاح و انتقاد، محتوای بسیاری از نوشته های مرا می سازند.
از محوطه ای که رو به روی پُل آرتل (جانب کوه آسمایی)، ظاهراً پارک تفریحی باید باشد، در مسیر جاده ی آسمایی، روانه بودم که درست در برابر بازار کتاب فروش های جوی شیر، یکی از شخصیت های سرسپید فرهنگی، بی خیال از روزگار تکنالوژی، زانو زده بود و در قسم معمول این فراغت، لکه ای می گذاشت که در تمام گوشه های خلوت، زباله های انسانی را تشکیل می دهند. این همه بی خیالی از کسی که بیش از هفتاد سال عمر داشت، بعید به نظر می رسید، اما واقع شده بود. برای این که مرا به جا نیاورد، زود گذشتم، اما می پندارم که مرا به جا آورد. هراس من از این بود که احوال پرسی در چنان جایی، باعث جلب توجه نشود. خدا را شکر کردم که آن سرسپید از جمله ی نویسنده گانی ست که سیاسی نمی نویسند؛ ورنه سهولت های تکنالوژی، شاید تصویر یا ویدیویی از این بی خیالی وی را رسانه یی می کرد. یقین کردم که اگر در آن موقع، من نیز جزو تصویر قرار می گرفتم، حتماً گناه نکرده را بر من حواله می کردند. به اصطلاح ترکمن های ما «نباشه»، هفته ی چند نوشته ی سیاسی این قلم، حواله ی بی فرهنگ ها و خاینان می شود.
فاصله ی فرهنگی سرسپید ما از تشناب عمومی، دورتر از پارک زرنگار نبود. با این که تشناب های عمومی کابل (چند تای معدود)، هرگز جوابگوی نیاز های چند میلیونی نیستند و این مُعضل، فرهنگ «تخلیه ی انتقالی» را حفظ می کند، اما برای امثال سرسپیدی که من می دانم اهل پیاده رویی استند، طلب راحت در تشناب های عمومی، مشکل نبود.
سهولت های تکنالوژی با دنیای مبایل ها که همه روزه به قابلیت های آن ها افزوده می شود، اگر در مسایل مختلف، به همه کمک می کنند با ثبت، عکاسی و آپشن های دیگر در همه جای جامعه و جهان کار داشته باشند، در جنبه ی منفی، به همین گسترده گی زیان آور است.
در واقع یافت پاسخ برای مُعضلاتی که منشه از دستآورد های تکنالوژیک دارند، آسان نیست؛ زیرا این وسایل همواره با منطق رفع ضرورت ها ساخته و ارایه می شوند.
سال ها قبل، اخبار اشمئزازآوری منتشر شده بودند که شماری از کودکان و نوجوانان با استفاده از سهولت های وسایل ثبت صدا، صدا هایی را از اتاق های خواب پدران و مادران خویش، ثبت کرده بودند.
یک حرکت بی جا، بیان سخنان تحریک کننده، دشنام و یا بی توجه از این که در جامعه ی سراپا مسلح با وسایل ارزان بیع، اما بسیار موثر ثبت قرار داریم، می توانند به ناراحتی ها و یا بدنامی های گسترده منجر شوند.
پخش تصاویر نیمه برهنه ی دختران تاجیکستانی در شبکه های اجتماعی که بر اثر سوء استفاده ی شماری با کمره های مبایل در محافل خصوصی بود، شهرت آنان را تا سرحد شکایت در محکمه می رساند.
ترفند های اخذ تصویر و یا ثبت صدا، در موارد بسیاری بهای گزافی روی دوش کسانی گذاشته اند که مواظب رفتار، کردار و گفتار خود نبوده اند. در کنار این، استفاده ی عمدی برای بدنام ساختن و اعمال فشار، حداقل چند مورد مشهور در شبکه های اجتماعی افغانان نیز دارد. حرص برای ترفیع غیرقانونی، زن و مردی را مشهور و بدنام ساخت که یکی برای سوء استفاده و دیگری برای اطفای شهوت، قربانی سهولت های همه گانی تکنالوژی شدند.
در اجتماع سراپا مسلح با سهولت های تکنالوژی، فرهنگ سازی برای مراقبت های بیشتر، باعث مواظبت در رفتار، گفتار و کردار می شود. به بیانی، از این طریق، می توان جلو استفاده هایی را گرفت که اگر در مقام طمع، شماری به قصد و عمد، دنبال اشتباه یا حرکتی اند که ولو بر اثر خصوصیت انسانی باشد، اما نکته ی ضعف برای سوء استفاده می شود. هرچند سهولت های تکنالوژی، می توانند با کاربرد موثر، جنبه های اصلاحی نیز داشته باشند. در سوی دیگر این عمل (جنبه ی مثبت)، ایرادگیری از اشتباهات و افشای کاستی ها و ناراستی ها، کمک می کند؛ مفاسد اجتماعی و شخصی، با هراس از اخباری شدن، به گونه ای باعث وقایه شوند و اهل فساد را به خودداری بیشتر بکشانند.
به هر حال، دو جنبه ی مثبت و منفی، استفاده از دست آورد های تکنالوژیک را نیز دربر می گیرند. در حالی که با استفاده از مزایای ارزان و راحت، قابلیت های بیشتر فرهنگی رونما می شوند، اما جنبه ی منفی می تواند هشدار دهنده، ناراحت کننده و زیان آور باشد. فرهنگ سازی به منظور استفاده ی موثر، مولفه هایی دارد که بایسته است برای وسایل ارتباط همه گانی نیز تعریف کنیم.
شرح تصاویر:
سوء استفاده ی افراد و اشخاص از «یک لحظه غفلت» زنان و دخترانی که شکار حرص و آز علاقه مندان مفاسد اجتماعی می شوند. در این میان، چهره های معروف، سطح تولیدات شخصی سوء استفاده را بلند نگه داشته اند. دختری با عینک های آفتابی و مبایل در گوش را من نیز به جا آوردم. این دختر، مُدل و ستاره ی مشهور امریکا، پاریس هیلتون، است.
مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

مصطفی «عمرزی»| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us