څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

اصل حقیقت


اصل حقیقت
هارون انصاری

مردانه گی به مردی نمایاندن است
مرد آن است که مردانه گی بنماید
انصاف نیست آن که خود را بداند عادل
لیک در وقت آن، بی انصافی بنماید
عاشقانه نیست آن که خود را عاشق بخواند
اما با بودنت، در عشق دو رنگی بنماید
فرزانه نبود آن که خود را استاد بخواند
لیک در وقت درس تو را خوار بنماید
دوستانه نبود آن که خود را دوست بخواند
اما در هنگام ضرورت دشمنی بنماید
برادری نبود آن که بندت به رویت درب
خود بنماید محبوب، لیک تو را بندی بنماید
عالمانه نیست آن که خود را عارف بخواند
لیک در مجلس یاران، ادعای سروری بنماید
ای دوست! بیا و بگذر از او
که دارد زهر، جامت زهری بنماید
مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

هارون انصاری| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us