څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ریاکاران


ریاکاران
هارون انصاری

گویند حریفان داشتند خیلی ناله
نوشتند ز حُب به خدا عاشقانه
هنگامی که دست بُردند بر قلم ها
نوشتند حرف ها را صادقانه؟
یکی نوشت ز عشق به خدا
لیک تعبیر کرد در می و پیمانه
ندانم چرا یاد کرد آن ذات پاک را
با خوردن می، رفتن به میخانه و پسخانه
آن دیگری بیرون کرد ناله ی دل
لیک با صدای آن، می می زد مستانه
چه دانم ناله می کرد ز عشق فزون
یا که بود مصداق عشاق دیوانه!
اگر خواهم می گویم ز حُبم به خدا
نمی خورم می، گویم خداست یگانه
مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

هارون انصاری| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us