څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

دوستانه


دوستانه
(تقدیم به مصطفی عمرزی)
هارون انصاری

نه مداحم نکنم مدح سرایی
نه اغراق گویم نکنم گزافه نوایی
مگر خواهم نویسم ز بهر آن دوست
که هم رهنماست هم استاد گرامی
آن فرهیخته ی دانای چشمان گشا
آن که همیش در حقم کرد بنده نوازی
آن دوست عزیز با آن قلم رسا
آن که هست دوستم از دوران کودکی
جوان بیدار با افکار عالی
پیشگام هست کند یکه تازی
آن که در صفت اش نوشتند شخص دانا
با کل وجود، افتخار و سربلندی
جا دارد من نیز بنویسم از برایش
لیکن نکند کار قلم، نتوان یافت برگ نوشتاری
مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

هارون انصاری| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us