څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

رمز رفاقت


رمز رفاقت
هارون انصاری

آن رفیقی که بی وفا باشد یادش مکن
رفیق مطلب آشنا را یادش مکن
آن رفیقی که قدر دوستی ندانست
چه شاه باشد چه گدا، یادش مکن
رفیقی که نباشد یکی در ظاهر و در باطن
گر فرستاده ی اعلی باشد یادش مکن
رفیق، آن باشد که است جوانمرد
ورنه رفیق ناجوان زیاد است یادش مکن
رفیقی، پاینده باشد بر رسم وفا
ورنه منافق در جهان زیاد است یادش مکن
مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

هارون انصاری| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us