څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

راستی


راستی
هارون انصاری

چه خوش نیت بود آن یار مهربان
همی داشت نصحیت بهر یاران
به دور باش از سه شخص تو ای دوست
آن که باشد متکبر، خاین و نادان
محبت، وفا و اخلاص را
منما دریغ تو از مردمان
بپرهیز از آزار، اغراض و خیانت
که نباشد این همه راه راستان

مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

هارون انصاری| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us