څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

او با فرهنگ تحمل


او با فرهنگ تحمل
مصطفی «عمرزی»

در سیزده سال ریاست جمهوری حامد «کرزی»، تکیه بر دست آورد های رسانه یی و تعهد بر آزادی بیان، ادبیاتی بود که رییس جمهور پیشین افغانستان، همواره از آن استفاده می کرد. این مساله که شبهه ندارد، بیش از هر چیزی، افغانان را بر کارشناسان حاکمیت خود او مبدل کرد. با این پُست، قصد ندارم در حد یک توضیح کوچک بر زعامت او تبصره کنم؛ زیرا چند بُعدی بودن مساله نیز ایجاب می کند برای پرهیز از سطحی نگری، دنبال تبصره نباشم، اما برای آن که پاسخی درست یافته باشیم تا در کنار گویایی تصویر، رعایت حرمت دیدار با رییس جمهور یک کشو به جا شود، همین قدر می افزایم:
در حاکمیت او، جریان هایی که با پرخاش و ستیزه عادت کرده بودند، بر اثر مشی اخلاقی و انسانی رییس جمهور کرزی، با گونه ای از «فرهنگ تحمل» نیز خو گرفتند.
یادآوری:
از خالد «قاسمیار» (دوست گرامی ما) برای زحمتی که کشید و با کمره ی شخصی اش از جریان دیدار ما (دوستان) با رییس جمهور کرزی، تصویر گرفت، بسیار ممنونم.

مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

مصطفی «عمرزی»| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us