څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

سرمایه ی فرهنگی سال ها زحمت


سرمایه ی فرهنگی سال ها زحمت
مصطفی «عمرزی»

تنوع کاری، وفور تجربیاتی شدند که صورت کنونی، فقط بخشی از یک تلاش گسترده در هنجار های جامعه ی ماست. با این پُست، در حالی که مجموعه ی نشانی های متضاد افراد و باور ها معرفی می شوند، این سیما نیز شکل می گیرد که گذار در گذر جامعه ی بی ثبات سیاسی، چه گونه می تواند استمرار کار فرهنگیان افغانستان را در تنوعی سازد که هرچند تضاد دارد، اما مهمترین عوامل تاثیر گذار تاریخی، فرهنگی و اجتماعی، او را توان می دهند محدود نباشد.
مجموعه ی این پُست، نشانی ها و افراد را در جایگاه هایی معرفی می کند که اگر نقد آن ها، خالی از غرض باشد، فهم این مساله آسان خواهد بود که رشد شخصیت یک فرهنگی در افغانستان، هرگز در حد انحصار نیست و او تحت تاثیر هاله ای که درگیر بوده است، ناگزیر از پذیرش متن خاص نیست.
با معرفی این مجموعه که در بخشی زعیم سیاسی، در بُعدی شخصیت فرهنگی و در متنی ماهیت ارزش های ما خوانده می شود، نقشی از درگیری ذهنی جامعه ی دست اندرکار امور فکری ارایه می شود که اگر استثنای مقید دارد، نشانی های بسیار درگیر ذهنیت های ایدیالوژیک و قومی اند.
در حالی که بسیاری از فرهنگیان افغان- همانند من، زاده گان برهه های بحران اند و در طول این بی ثباتی بی انجام، خوب ترین تعریف آنان، نسل قربانی ست، تبارز ثبات فکری در میان آنان، استثنایی ست که فقط چند نشانی دارد.
برای آشنایی بهتر با مصطفی عمرزی:
معرفي مصطفي «عمرزي»
(نویسنده، پژوهشگر و روزنامه نگار)
- متولد 2 عقرب سال 1358 در کابل.
- فارغ از «لیسه ی عالی استقلال» در سال 1378.
- فارغ به سویه ی دیپلوم از بخش «راديو و تلويزيون» پوهنځى ژورناليزم پوهنتون كابل در سال 1382.
- دارنده ی گواهینامه ی «گزارشگر انتخابات» از پروژه های آموزشی شبکه ی جهانی BBC.
تجربیات کاری:
عضو شوراي مركزي، گزارشگر، خبرنگار، روزنامه نگار، مدير مسوول نشریه، همکار قلمی، مصحح، نويسنده، تهيه كننده،كارگردان، مسوول ارزيابي نشرات، مسوول طرح و ارزيابي و مسوول واحد فرهنگي در نهاد ها و رسانه هاي چون اتحاديه ي ملي ژورناليستان افغانستان، اتحاديه ي ملي ژورناليستان و خبرنگاران افغانستان، شوراي ژورناليستان افغانستان، انجمن شاعران و نويسنده گان افغانستان،‌ هفته نامه ی «قلم»، راديو و تلويزيون «نورين»، تلويزيون«1»، راديو و تلويزيون «باختر»،گاهنامه ی «ملی تحریک»، نشریه ی ویژه ی «تحریک»، روزنامه ی «سرخط»، مجله ی «اوربند»، سایت «افغان- جرمن آنلاین»، سایت «ټول افغان»، سایت «ټول افغانستان»، سایت «افغان سباوون»، سایت «تاند»، سایت «نن»، سایت «روهی»، سایت «حقیقت»، سایت «آریانا- افغانستان آنلاین»، سایت «سمسوراوبپاڼه»، سایت «دعوت میدیا 24»، سایت «افغان ټکی اسيا»، سایت «خبرپاڼه»، سایت «دانشنامه ی افغان» و واحد توليد «آمو فلم».
آفرینش های کاری- فرهنگی
برنامه ها و فلم هاي مستند تلويزيوني:
1- برنامه ي مستند تاريخي«يك سده فراز و نشيب» در تلويزيون «باختر»: 14 قسمت 24 دقيقه يي.
2- برنامه ي مستند تاريخي «آيينه ي تاريخ» در تلويزيون «باختر»: 18 قسمت 24 دقيقه يي.
3- برنامه ي مستند ادبي «ناي» در تلويزيون «باختر»: 20 قسمت 24 دقيقه يي.
4- فلم مستند «26 سرطان» در تلويزيون «باختر»: 24 دقيقه.
5- فلم مستند «پژواك كوهسار» (پيرامون زنده گي مرحوم فقير فروزي) در تلويزيون «باختر»: 40 دقيقه.
تخلیقات:
1- صحبت هاي مغاره نشينان (مجموعه ی طنزی)- منتشر شده است.
2- افغانستان و بازار آزاد (مجموعه ی تحلیلی و انتقادی)- منتشر شده است.
3- مرز و بوم (مجموعه ی تاریخی و اجتماعی).
4- چهار يادواره (معرفی چهار شخصیت و نویسنده ی افغان)- منتشر شده است.
5- سخن در سخن (نوشته ها بر آثار دیگران).
6- يك قرن در تاريخ و افسانه (تاریخ تحلیلی و شفاهی افغانستان از 1900 تا 2000 میلادی)- منتشر شده است.
7- افغاننامه (مجموعه ی معرفی شماری از نخبه گان افغان)- منتشر شده است.
8- پشتون ها (مجموعه ی تحلیلی)- منتشر شده است.
9- رسانه ها، مديريت و نوسان ها (مجموعه ی تجربیات رسانه یی نویسنده).
10- در هرج و مرج زيستن (مجموعه ی نوشته های سیاسی- اجتماعی).
11- تاریخ عمیق (مجموعه ی طنزی).
12- توضیح (مجموعه ی نقد و تحلیل پدیده های بشری).
13- اندیشه در بستر سیاست و اجتماع (مجموعه مقالات منتشره در روزنامه ی سرخط)- منتشر شده است.
14- با زبان دری (مجموعه مقالات پیرامون زبان و ادبیات دری)- منتشر شده است.
15- روزگار (مجموعه ی اجتماعی).
16- در فیس بوک (مجموعه ی پُست های فیس بوکی نویسنده).
17- پاسخ (نامه های نویسنده).
18- مردان دولت ساز (تحلیل تاریخی پیرامون امیر عبدالرحمن خان، امیر حبیب الله خان، شاه امان الله، نادر خان، شاه محمد ظاهر، محمد موسی شفیق و سالار محمد گل خان مومند).
جزوه ها:
1- به رنگ آبي(پيرامون زنده گاني شهيد مينا؛ بنيانگذار سازمان راوا = RAWA).
2- مردي از سرزمين آزاده گان (پيرامون زنده گاني و برنامه هاي انتخاباتي محمد شفيق گل آقا شيرزي در سال 1393 خورشيدي).
3- محمد نادر «نعيم» (پيرامون زنده گاني و برنامه هاي انتخاباتي محمد نادر نعيم در سال 1393 خورشيدي).
تالیفات:
1- هنر در سینمای افغانان (بررسی فلم هنری سینمایی افغانستان از 1327 تا امروز)- منتشر شده است.
گردآوري ها:
1- زماني كه مفاخر ناچيز مي شوند (نقد باستانگرایی و پدیده های کهنه)- منتشر شده است.
2- حقيقت خورشيد (پیرامون کلمات افغان و افغانستان)- منتشر شده است.
3- در جغرافیای جهان سوم (بررسی ستم ملی و ستیز قومی در ایران).
4- در متن مدعا (اهل سنت در جمهوری اسلامی ایران).
5- نگرش نو، بر شاهنامه و فردوسي (نقد فردوسی و شاهنامه)- منتشر شده است.
6- مُنحنی تاریخ (نقد و بررسی کوروش و سلسله ی هخامنشی)- منتشر شده است.
7- آرياييزم (نقد پدیده ی آریایی)- منتشر شده است.
8- پور ِخرد (معرفی استاد ناصر پورپیرار)- منتشر شده است.
9- دري افغاني(پیرامون زبان دری و ویژه گی های آن)- منتشر شده است.
10- آيين هاي سخيف (نقد و بررسی ادیان زردشتی، مزدکی و مانوی)- منتشر شده است.
11- کتاب نامه ی من (پیرامون زنده گی و کارنامه ی مصطفی عمرزی).
12- پندار ستمی (نقد و بررسی پدیده ی معروف به ستمی).
13- آرکاییزم (نقد و بررسی باستانگرایی)- منتشر شده است.
14- معنی (گزیده هایی از سخنان اندیشمندان).
15- محوطه ی سیاه (بررسی مفردات و کلیات فارسیسم).
ترجمه ها:
1- تا حصار پنتاگون (سفرنامه ي واشنگتن): محمد اسماعيل «يون»- منتشر شده است.
2- رسانه هاي كنوني افغاني: محمد اسماعيل «يون»- منتشر شده است.
3- ساختار هندسي شعر پشتو: محمد اسماعيل «يون»- منتشر شده است.
4- انگيزه هاي فرار نخبه گان حرفه يي از افغانستان: محمد اسماعيل «يون»- منتشر شده است.
5- تخت دهلي را فراموش مي كنم (سفرنامه ي هند): محمد اسماعيل «يون»- منتشر شده است.
6- افغانستان در پيچ و خم سياست: محمد اسماعيل «يون»- منتشر شده است.
7- اگر جهانيان شكست بخورند؟: محمد اسماعيل «يون»- منتشر شده است.
8- درست نویسی پشتو: محمد اسماعيل «يون»- منتشر شده است.
9- فقر فرهنگي: محمد اسماعيل «يون»- منتشر شده است.
10- در قلب كرملين (سفرنامه ي مسکو): محمد اسماعيل «يون»- منتشر شده است.
11- مشی «تحریک ملی افغانستان»- در اختیار «د افغانستان ملی تحریک»، قرار داده شده است.
12- اساسنامه ی «روند ملی جوانان افغان»- در «اختیار روند ملی جوانان افغان»، قرار داده شده است.
13- اساسنامه ی «انجمن پیشرفت و رفاه زنان افغان»- در اختیار این نهاد، قرار داده شده است.
14- اساسنامه ی «حزب حرکت مردمی افغانستان»- در اختیار این حزب، قرار داده شده است.
15- مرامنامه ی «حزب حرکت مردمی افغانستان»- در اختیار این حزب، قرار داده شده است.
16- ناگفته های ارگ: محمد اسماعیل «یون».
همکاری های فرهنگی با دیگران در تهیه ی کتاب ها، فلم ها و برنامه ها
کتاب ها:
«سايه بان بي سايه»، «انتحار سياسي»، «جوانان؛ حربه اي براي امتياز»، «در سوگ مارشال»، «تحقیقی پیرامون سوابق تاریخی و موقف حقوقی قرارداد و خط دیورند»، «پشتونستان»، «پژواک؛ زنده ی جاویدان است»، «منار نجات»، «حکمیت انگلیس در سیستان»، «زنده گی امیر دوست محمد خان- جلد اول نوشته ی موهن لال» و «اساسنامه ی بنیاد مطالعات استراتیژیک، منطقه یی و جهانی افغانستان».
فلم ها و برنامه های تلویزیونی:
«مستند باختر» (برنامه ی تاریخی)، برنامه ی اجتماعی »همتا» ، «بازتاب اعتماد مردم» (سلسله ی انتخاباتی)، «شهید ملت» (مستند زنده گی شهید عبدالحق)، «اراده ی سیاسی» (مستند زنده گی عبدالظاهر قدیر) و «صاحب دستار» (مستندی از زنده گی شهید عبدالقدیر).
تاییدات فرهنگی- مدنی:
- ستایشنامه ی «پوهنځی ژورنالیزم» پوهنتون کابل در سال 1382 ش.
- ستایشنامه ی «مجمع صلح افغانستان» در سال 1386 ش.
- ستایشنامه ی «شوراي ژورناليستان افغانستان» در سال 1393 ش.
- ستایشنامه ی «مشرانو جرگه ی افغانستان» در سال 1396 ش.
مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

مصطفی «عمرزی»| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us