څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

افغانستان در نشنل جیوگرافی


افغانستان در نشنل جیوگرافی
مصطفی «عمرزی»

مجموعه ی تصاویر این پُست، تاریخی اند؛ یعنی نو نیستند، اما شباهت ها در سلسله ای از پیوست ها، تعریف می کنند:
جریان تاریخی در سرزمین افغانان، چهره ی بسیار متحول نیافته است. بررسی عوامل، بدون شک ما را به بررسی مقوله ی سیاسی می کشاند، ولی استمرار آن فرهنگ ها و باور هایی که در برابر تحول، جمود اند، اگر مجال نمی دهند خوب و بد آن ها تعریف شوند، از سیمای خود به درستی تبیین می کنند:
بخشی از تنگنای اجتماعی ما از حلقه های تنگی ست که «اعتقاد» می نامیم.

مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

مصطفی «عمرزی»| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us