څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

استقلال


هیچ‌کشوری به تنهائی نمیتواند استقلال اقتصادی و سیاسی داشته باشد. تعهد، پیمان، و روابط سیاسی داشتن با کشور های دیگر‌ یک امر طبیعی است و حتی برخی از قرآن تعلق میگیرد به بیان چگونگی رعایت و پابندی به مواد همچون معاملات سیاسی‌.
سیاست داخلی هر کشور بصورت مستقیم تاثیر پذیر از سیاست های خارجی آن است، و شدت این تاثیر پذیری مرتبط با عوامل متعدد فرهنگی، اقتصادی، جغرافیایی، تاریخی، صنعتی، و تعاملات بزرگ سیاسی جهانی میباشد. مانند هر کشور دیگری، افغانستان هم ناچار است برای دسترسی به اقتصاد خودکفا و حفظ تمامیت ارضی خویش با کشور های دیگر وارد پیمان شود. حضور کشور های خارجی و متحدین سیاسی ما در حالی که عقاید شان را بالای ما تحمیل نکرده اند و خود حق انتخاب داریم به هیچ عنوان نشانگر نداشتن استقلال و اراده ملی نیست.
سیف الله فضل

از کتابخانۀ:

سیف الله فضل

نویسنده:

تواب انصاری| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us