څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

����������

				
					
ای جان جهان کبر تو هر روز فزونست لیکن چه توان کرد که وقت تو کنونست نشگفت اگر کبر تو هرگز نشود کم چون خوبی دیدار تو هر روز فزونست عالم ز جمال تو پرآوازه شد امروز زیرا که جمال تو ز اندازه برونست در زلف تو تاب و گره و بند و شکنجست در چشم تو مکر و حیل و زرق و فسونست تا من رخ چون چشمه خورشید تو دیدم چشمم ز غم عشق تو چون چشمه خونست ای رفته ز نزدیک سنایی خبرت هست کز عشق تو حال من دل سوخته چونست از مهر تو چون نقطه خونست دلم زانک بر ماه ترا دایره غالیه گونستLast Update: 2014-02-27 20:48:06.0


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us